Husk nytårstaflet og generalforsamlingen på fredag

På fredag, den 20. januar, afholder Jels Lokalråd sit årlige nytårstaffel og generalforsamling fra kl. 16.00 – 18.00, i Thorhallen.

Dagsordenen til generalforsamlingen ser sådan ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Formandens beretning og fremtidsplaner (året der gik og året som kommer)
  4. Forelæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Evt.

Efter generalforsamlingen skal de to Jels-priser, Årets Jelsing og Årets Forskønnelsespris, uddeles og efter en kort pause vil repræsentanter fra Vejen Kommune fremlægger planerne for Torvet i Jels.

Der vil under hele arrangementet være en pølsevogn til stede inde i hallen, hvor Jels Lokalråd byder på hotdog. Drikkevarer vil kunne købes i Thorhallen.

Jels Lokalråd håber at se rigtig mange Jelsinge til nogle hyggelige timer med spændende nyt omkring Torvet.

Kilde: Husk nytårstaflet og generalforsamlingen på fredag