Forfatterarkiv: Jels.dk RSS

Fodboldafdelingen melder klar til forårssæsonen

Jels IF’s fodboldafdeling har nu overstået den årlige generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling, så nu er afdelingen helt klar til forårssæsonen 2023.

Herunder kan du se en holdoversigt for forårssæsonen. Nogle af holdene er allerede i gang og andre er lige på trapperne til at starte op.

Hvis du sidder og tænker, at der er potentiale for andre hold her i Jels, så tag endelig fat i en fra fodboldbestyrelsen, så vil de gøre alt hvad de kan for at få noget i gang.

Holdoversigt:

U5-U6 – 3-mands (drenge og piger)
Årgange: 2017 og 2018
Træningstid: Torsdag kl. 16.30 – 17.15. Opstart den 13. april
Trænere: Erik og Jan + ungtrænere

U7-U8 – 3-mands (drenge og piger)
Årgange: 2015 og 2016
Træningstid: Torsdag kl. 16.30 – 17.30. Opstart den 13. april
Trænere: Erik og Henrik + ungtrænere

U9 – 5-mands (drenge og piger)
Årgang: 2014
Træningstid: Torsdag kl. 16.30 – 17.30. Opstart den 13. april
Trænere: Jan og Thomas + ungtrænere

U12-U13 – 8-mands (drenge)
Årgang: 2010 og 2011
Træningstider: Tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.30. Opstart den 21. marts
Trænere: Jesper og Søren

U14-U15 – 8-mands (piger)
Årgange: 2008, 2009 og 2010
Træningstid: Torsdag kl. 17.30 – 19.00. Opstart den 15. marts
Træner: Henrik

U19 – 8-mands (drenge)
Årgang: 2004 og 2005
Træningstid: Onsdag kl. 17.30 – 19.00. Starter når banerne er klar
Træner: Allan

Oldboys (herre)
Kamp: Onsdag. Er startet op
Holdleder: Kim

Kvinder
Træningstid: Torsdag kl. 19.00 – 20.00. Opstart 13. april (mødested er multibanen)
Trænere: Karina og Gitte

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så tag enten fat i en af trænerne eller en fra fodboldbestyrelsen, som du finder lige her.

Kilde: Fodboldafdelingen melder klar til forårssæsonen

Ekstraordinær generalforsamling i Jels IF's hovedbestyrelse

Jels IF’s hovedbestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i klublokalet ved Thorhallen.

Dagsordenen ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af sekretær
 3. Forslag om ændringer af foreningens vedtægter fremlægges og der stemmes for eller imod forslaget
 4. Evt.

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne bliver tilgængelige på foreningens hjemmeside og sendt rundt til afdelingsformændene ca. 1 uge før den ekstra ordinære generalforsamling.

Er der spørgsmål eller lignende, er det naturligvis muligt at rette henvendelse til den nyvalgte hovedbestyrelse.

Kilde: Ekstraordinær generalforsamling i Jels IF's hovedbestyrelse

Thorhallen indkalder til generalforsamling

Danhostel Thorhallen indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Thorhallen. Dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne, men for at kunne stemme skal man registreres ved ankomst, hvor der betales 20 kr. i oprettelsesgebyr.

Der vil være kaffe og lidt lækkert til alle fremmødte.

Kilde: Thorhallen indkalder til generalforsamling

Jels skyder opvisningssæson i gang

Jels IF’s gymnastikafdeling afholder den årlige gymnastikopvisning, lørdag den 4. marts 2023.

Udover gymnastikafdelingens egne 4 børnehold har de inviteret 3 gæstehold. Balle Musik- & Idrætsefterskole, som kommer med 184 elever. DGI’s Junior Ynglinge Nord med 74 gymnaster i alderen 13-17 år og 22 kvinder fra Qvindeholdet i Vamdrup.

“Der er lokale deltagere på alle gæstehold – så det er ekstra spændende”, udtaler Susan Rasmussen, formand for Jels IF’s gymnastikafdeling.

Som noget nyt i år prøver gymnastikafdelingen at starte om opvisningen om formiddagen. Dørene åbnes kl. 9.00 og der er fælles indmarch kl. 10.00.

Arrangementet er forholdsvis kort, med udmarch kl. 12.15, så gymnastikafdelingen håber, at folk vil støtte op om opvisningen ved at blive og se hele opvisningen. Entréen koster 50 kr. for voksne, og børn under 12 år slipper med 20 kr. Der kan betales med både kontanter og MobilePay.

“Vi glæder os til at se Thorhallen fyldt med glade gymnaster og publikum. Vi opfordrer samtidig det lokale publikum til at lade bilen stå hjemme, da der kan blive mangel på parkeringspladser ved Thorhallen”, slutter Susan Rasmussen.

Programmet for opvisningen ser sådan ud:
Kl. 10.00: Indmarch
Kl. 10.10: Balle Musik- & Idrætsefterskole (gæstehold)
Kl. 10.40: Tumlingemix
Kl. 10.55: Micromix
Kl. 11.10: Turbomix
Kl. 11.25: Juniormix
Kl. 11.40: Gæstehold: Qvindeholdet Vamdrup (gæstehold)
Kl. 11.50: Gæstehold: DGI’s Junior Ynglinge Nord (gæstehold)
Kl. 12.15: Afslutning/Udmarch

Kilde: Jels skyder opvisningssæson i gang

Jels Borgerforening indkalder til generalforsamling

Jels Borgerforening indkalder til den årlige generalforsamling torsdag den 9. marts kl. 19.30 i Danhostel Thorhallen Jels.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  • Peter Lysgaard – Ønsker ikke genvalg
  • Charlotte Strange – Ønsker ikke genvalg
  • Jannie Dall – Ønsker genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Emner, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde på jelsborgerforening@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er Jels Borgerforening vært ved kaffe og kage.

Kilde: Jels Borgerforening indkalder til generalforsamling

Mission om ny Vision i Jels IF

En arbejdsgruppe af repræsentanter fra Jels IF’s 8 afdelinger har hen over vinteren, i samarbejdet med Vejen Kommune og DGI arbejdet med at skabe en ny struktur for Jels IF.

Der er blevet udarbejdet en stategiplan, lavet nye vedtægter, tegnet en ny organisationsplan, og tænkt mange tanker omkring fremtidens Jels IF.

Den afgående bestyrelse glæder sig til at præsenterer resultatet af udvalgets arbejde til generalforsamlingen onsdag den 8. marts kl. 19.00 i Thorhallen.

Kilde: Mission om ny Vision i Jels IF

Jelsfest tænder de røde lamper, og melder alt udsolgt!

Jelsfest tænder de røde lamper, og melder alt udsolgt!

“Hvad der startede som en “lille” privat havefest, med små 150 deltagere og 8 bands, tilbage i 2020 på grund af covid19 nedlukningen, er nu blevet til et offentligt arrangement, med 666 billetter sat til salg. Og et halvt år før at Jelsfest 2023 løber af stablen, kan vi allerede nu skrive udsolgt, hvilket vi er ualmindeligt stolte af”, udtaler Hanne Boysen, bestyrelsesmedlem i Jelsfest.

Jelsfests koncept, adskiller sig fra standarden, og det er tydeligvis faldet i god jord. Deres vision og idé er, at alle skal kunne være med. Så når billetten er købt, er både musikken og drikkevarerne betalt for dagen. Ingen behøver at have pengepungen op af lommen, hvilket er den store forskel for denne festival, kontra andre, hvor det hurtigt kan løbe stærkt økonomisk.

“Vi ønsker ikke at konkurrere med de nærtliggende festivaler som spiller mainstreammusik. Og derfor går vores festival en noget anden vej, med rock og heavy metal”, udtaler Morten Stark, der også er bestyrelsesmedlem.

Jelsfest har også en positiv indvirkning på byen, da billetterne er solgt til folk, fra hele Danmark. Blandt andet Aalborg og Sjælland. Dette kan gøre det nødvendigt med overnatning, som Thorhallen og Jels Søcamping tilbyder, samt drikkevarerne der bliver leveret af den lokale SuperBrugs, og maden fra Skodborgskov gårdbutik. Det er vigtigt for JelsFest at støtte det lokale område.

Der er en god opbakning fra det lokale erhvervsliv, men der er selvfølgelig plads til flere. Af samme grund, har Jelsfest reserveret et lille antal billetter, til eventuelt nye sponsorer. For yderligere information og spørgsmål, kan formand Martin Knude, kontaktes på 30 73 98 60 eller martin@jelsfest.dk.

Billede fra Jelsfest 2022. Foto: Jelsfest.
Billede fra Jelsfest 2022. Foto: Jelsfest.

Kilde: Jelsfest tænder de røde lamper, og melder alt udsolgt!

Thorhallen får overvældende lokal støtte

Økonomiske følger af Corona og store ekstraregninger på energi har udfordret Thorhallens likviditet i en sådan grad at stedets fremtid hang i en meget tynd tråd.

Bestyrelsen indgik fra årsskiftet en samarbejdsaftale med Danhostel, Rødding Centret for at undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde til gavn for begge parter. I den forbindelse stod det hurtigt klart, at en given fremtid for Thorhallen var afhængig af et massivt kapitaltilskud – her og nu.

Positiv drift
Thorhallen har en positiv drift, viser den foreløbige budgettering, og det var derfor bestyrelsen besluttede at bede om hjælp:

“Det var ekstra likviditet til energi for omtrent 350.000, der akut skulle findes inden udgangen af januar”, fortæller Rødding Centrets bestyrer, Klaus Kærgaard Svendsen, der er konstitueret leder for begge centre.

“Vi var nødt til at handle hurtigt, og bestyrelsen og jeg tog derfor – i samråd – initiativ til at orientere alle foreninger i Jels om situationens alvor, og for at bede dem om en økonomisk håndsrækning”.

Over al forventning
“Foreningerne i Jels har reageret over al forventning”, siger formand for Thorhallen, Peter Lysgaard og fortsætter: “Vi er fuldstændig overvældet over den massive støtte vi har fået alle steder fra, og vi vil derfor gerne sige tusind tak til Vikingespillet, Jels IF, Jels Lokalråd, Jels Fiskeriforening, Jels Borgerforening, Rødding Triathlon, Foreningshuset Jels Søbad, Jels Frivillige Brandværn, Jels Roklub, Jels Husholdningsforening, Jels Vandværk og Jels Antenneforening, der alle har givet tilsagn om meget store beløb”.

Den store lokale opbakning
Med støtte fra ovennævnte foreninger og med håbet om samtidig kommunal støtte, er Thorhallen ikke længere i stormvejr, men stadig i kraftig blæst, der dog forhåbentlig stilner af i den kommende tid, hvor arbejdet med at finde besparelser, ændre arbejdsgange og lukke huller fortsætter ufortrødent.

Skulle der være foreninger, firmaer eller borgere i Jels, der også gerne vil bakke op om centrets videre drift, er man naturligvis velkommen til at kontakte Thorhallen for yderligere info.

Alle kan dog altid støtte centret ved køb af dagens ret, ved at henvise gæster til både restaurant, festlokaler og overnatning, samt ved at være gode ambassadører for både Thorhallen og Jels.

Kilde: Thorhallen får overvældende lokal støtte

Selvfølgelig skal der være fastelavn i 2023

Søndag, den 19. februar, er det fastelavn, og traditionen tro, så afholder Jels Idrætsforening en stor fastelavnsfest i Thorhallen, hvor en helt ny forældrebestyrelse håber at se rigtig mange flotte og kreativt udklædte børn.

Festlighederne starter kl. 10.00 med underholdning for børnene, og efterfølgende skal der findes kattekonger og kattedronninger i de forskellige aldersgrupper, som tøndeslagningen er delt op i.

Det koster 30 kr. pr. barn at deltage, og forældre, bedsteforældre mv. har gratis adgang. Thorhallen sælger kaffe, the, saftevand og kage.

For at kunne slå katten af tønden er det er krav at man er udklædt. Som noget nyt, så er det kun muligt at betale via Mobilepay – ingen kontant betaling.

Arrangementet støttes økonomisk af Jels Idrætsforenings sponsorer, hvilket arrangørerne på forhånd gerne vil takke dem for.

Foto: Heidi Hansen
Foto: Heidi Hansen

Kilde: Selvfølgelig skal der være fastelavn i 2023

Årets modtagere blev fundet

I fredags afholdt Jels Lokalråd sit årlige nytårstaffel, som denne gang også indeholdte foreningens generalforsamling, i Thorhallen. Omkring 150 var mødt frem til nytårstaflet og generalforsamlingen, hvilket lokalrådet var ganske godt tilfredse med.

Generalforsamlingen forløb helt som planlagt og da den var overstået skulle de to årlige priser, Årets Jelsing og Årets Forskønnelsespris uddeles.

Årets Jelsing
I motivationen for udnævnelsen af Jette Hagelskær som Årets Jelsing kom det bl.a. frem at hun er født og opvokset i Jels og har arbejdet en stor del af sit arbejdsliv i byen. Hun er også meget aktiv i foreningslivet og som frivillig i mange sammenhænge.

I indstillingerne fra borgere i byen bliver det blandt andet skrevet følgende om Jette:

 • Er altid positiv og hjælpsom.
 • Stiller op til mange ting, der skal gøres frivilligt.
 • En ildsjæl, der gør alt for at hjælp til, hvor der er behov – alle steder hvor der rækkes ud efter hjælp.
 • Tager også gerne selv teten til initiativer der gavner lokalsamfundet.

Jette Hagelskær er nok bedst kendt i den brede offentlighed for gode stemningsbilleder fra Jels og nærmeste omegn – og særligt for at dele dem i jels.dk’s Facebook-gruppe, så alle både i byen og interesserede udefra får et fantastisk indtryk af vores by.

Jette er praktisk anlagt og er ikke bange for at tage fat. Der sker noget ganske særligt når hun svinger en malerpensel eller kravler på knæene for at luge ukrudt på Torvet eller som senest i starten af dette år melder sig til at hjælpe med at samle juletræer med Jels IF Volleyball.

Og så er hun aktiv i og omkring vikingespillet, både på og bag scenen, hvor hun har stor betydning for at alle, særligt nye, føler sig velkomne. Her får hun også lejlighed til at vise sit talent for skuespil – og hun har gennem årene spillet bondekone, troldkvinde og dronning med lige stor indlevelse.

Årets Forskønnelsespris
Til udvælgelsen af Årets Forskønnelsespris modtog komiteen et stort antal indstillinger i form af nybygninger, ombygninger og renoveringer i Jels. Alle gode kandidater til Årets Forskønnelsespris. Alligevel skiller prismodtageren sig afgørende ud, og medvirker til at give Jels et positivt løft.

I indstillingerne lød det bl.a.:

 • Den har gennemgået en stor renovering, og resultatet er blevet rigtig flot.
 • Vinduerne er malet mørke og dørene er istandsatte på smukkeste vis.
 • Renoveringen har skabt et sted som udstråler ro og fordybelse.
 • Vi har alle glæde af, at det er sat flot i stand og det favner alle aldersgrupper.
 • Den er blevet meget flot og stilfuldt i stand sat. Og det er lykkedes selv om det har været besværligt bl.a. pga. corona.
 • Den bør have forskønnelsesprisen fordi den er blevet lys og enkel samt meget imødekommende, og lyden er helt anderledes i rummet. Alt dette efter en meget omfattende restaurering.
 • Hold da op – det er ligesom jeg bliver budt velkommen, når jeg ser farverne.
 • Virkelig flot renovering. Lyst og indbydende. En central en del af Jels og selv os der er fraflyttet, har gode minder herfra.
 • Den er meget mere synlig specielt efter hækken og beplantning mod vejen er fjernet.

Årets Forskønnelsespris er på samme tid et stilfærdigt sted uden at gøre stort væsen af sig, og på samtidig et sted de fleste af os kender, enten ved at have deltaget i fællesskabet eller når vi passerer stedet.

Årets Forskønnelsespris går til Jels Kirke, der gennem de sidste par år gennemgået en stor indvendig og modig renovering, hvor man ikke har været bange for at tage fat i inventar, farver samt materialer på en ny måde, selvom det gamle havde en lang historie bag sig. Man har fulgt en klar idé hele vejen.

Efter overrækkelsen af priserne kunne tilhørerne forsyne sig ved pølsevognen, som i dagens anledning var trillet ind i hallen og Thorhallen stod klar med kolde drikkevarer til at skylle hotdog’en ned med.

Jette Hagelskær (indsat billede tv.) modtog prisen som Årets Jelsing, mens Bente Fogh (indsat billede th.) tog imod Årets Forskønnelsespris på vegne af menighedsrådet, hvor hun er næstformand. Fotos: Rikke Sloth.
Jette Hagelskær (indsat billede tv.) modtog prisen som Årets Jelsing, mens Bente Fogh (indsat billede th.) tog imod Årets Forskønnelsespris på vegne af menighedsrådet, hvor hun er næstformand. Fotos: Rikke Sloth.

Kilde: Årets modtagere blev fundet