Generalforsamling i Jels Varme

Jels Varme A.M.B.A. indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.00 i Thorhallen.

Efter generalforsamlingen vil der være informationsmøde med status om fjernvarmeprojektet og mulighed for at stille spørgsmål om de bindende tilmeldinger.

Dagsorden ser ifølge vedtægterne sådan ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. Intet budget af fremlægge.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. Ingen investeringsplan at fremlægge.
 6. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Forslag sendes til varme@jels.dk senest den 30. marts 2024.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Charlotte Kjelde – ønsker ikke genvalg
  Janus Lynggaard – modtager genvalg
  Lars Petersen – modtager genvalg
  Michael Laugesen – modtager genvalg
 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
 10. Eventuelt.

Kilde: Generalforsamling i Jels Varme