Ekstraordinær generalforsamling i Jels IF's hovedbestyrelse

Jels IF’s hovedbestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i klublokalet ved Thorhallen.

Dagsordenen ser sådan ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af sekretær
  3. Forslag om ændringer af foreningens vedtægter fremlægges og der stemmes for eller imod forslaget
  4. Evt.

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne bliver tilgængelige på foreningens hjemmeside og sendt rundt til afdelingsformændene ca. 1 uge før den ekstra ordinære generalforsamling.

Er der spørgsmål eller lignende, er det naturligvis muligt at rette henvendelse til den nyvalgte hovedbestyrelse.

Kilde: Ekstraordinær generalforsamling i Jels IF's hovedbestyrelse