Ekstraordinær generalforsamling hos Jels-vikingerne

Fire bestyrelsesmedlemmer i Jels Vikingespil har gjort krav på at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i foreningen.

Derfor indkalder Jels Vikingespil til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 13. august kl. 19.00 i Valhal.

Baggrunden herfor er behovet for information til foreningens medlemmer om det formandsskifte der har fundet sted i går, søndag den 28. juli. Et behov som de fire bestyrelsesmedlemmer oplever stærkere efter afslutningsfesten, der blev afholdt lørdag aften.

Den ekstraordinære generalforsamling vil have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Information fra bestyrelsen om baggrund for formandsskiftet
  4. Spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelsen og svar herpå
  5. Eventuelt

Der vil være mulighed for køb af medlemskort fra kl. 18.30 til 18.50.

Kilde: Ekstraordinær generalforsamling hos Jels-vikingerne