Volleyball-afdelingen gør snart status

Bestyrelsen i Jels IF’s Volleyballafdeling opfordrer både nuværende og måske kommende volleyball-spilleres forældre til at deltage i afdelingens generalforsamling den 7. marts kl. 19.00 i klublokalet.

“Vi har valgt at skrive ud til alle medlemmer og forældre i år, da volleyball står over for nogle forandringer de næste par år. Den primære grund er, at vi i bestyrelsen har valgt at afslutte vores bestyrelsesarbejde over de næste to år. Herudover arbejdes der i Jels Idrætsforening med nogle spændende ideer omkring ny organisering af hele idrætsforeningen. Sandsynligvis noget med mindre bestyrelsesarbejde, og mere i arbejdende udvalg”, fortæller Gitte Paaske Hansen, som er formand for afdelingen.

I Volleyball afdelingen er der i dag en bestyrelse på tre medlemmer. Gitte Paaske Hansen, Kim Kongsted og Preben Hjuler. De har alle været med i rigtig mange år. Både som aktive trænere og bestyrelsesmedlemmer.

“Vores egne børn er ved at vokse fra Jels IF Volleyball, og derfor finder vi det naturligt at tænke på en overlevering. Vi er af den holdning, at det bedste for Jels IF Volleyball er nye kræfter i bestyrelsen eller arbejdende udvalg. Samtidig har vi stor respekt for, at vi skal aflevere klubben bedst mulig. Derfor håber vi, med vores deltagelse de næste to år, at vi kan bidrage til en stille og rolig overdragelse af klubben til nye kræfter”, forklarer Gitte Paaske Hansen.

Opgaven er let at gå til, idet bestyrelsen i de sidste par år har beskrevet klubbens arbejde og aktiviteter via et årshjul. Årshjulet kan betragtes som en drejebog i at drive afdelingen. Herudover er der etablerede systemer til medlems kontingent, kommunikation, koordinering og tilmelding, træner programmer og rigtig meget sportslig materiale til at bygge videre på. Så opgaven er let at gå til, og ved at bryde den ned til mindre delopgaver, betragter bestyrelsen det som meget overkommelig.

Med denne lille opfordring, og bøn til at tage ansvar for volleyballafdelingens fortsatte overlevelse i Jels, håber bestyrelsen på, at du vil investere én time i at deltage ved generalforsamlingen. Volleyballafdelingen er vært ved et stykke brød.

Kilde: Volleyball-afdelingen gør snart status