Vellykket arbejdsdag på Jels Skole

Igennem et par måneder er der blevet arbejdet frivilligt på at genskabe de tidligere frivillige arbejdsdage på skolen – og det er lykkedes.

Pga. COVID-19 blev det i går, søndag, udført af et lille hold arbejdsvillige forældre fra 0A – naturligvis under gældende restriktioner.

Der er denne gang blevet malet skakbaner, motorikbaner, bænke, boldkasser og sparkevæg. Der er indkøbt to sæt udendørs gigant skakbrikker og bordbænkesæt.

Der er venlig ansøgt om midler og tilskud til idéerne/projekterne og materialerne hos de lokale foreninger i Jels. Arbejdsgruppen vil gerne benytte lejligheden til at sige specielt tak for opbakningen til:

Foreningshuset Jels Søbad, Jels Fiskeriforening, Jels Lokalråd, Lokalpolitiker Jørgen Lastein, Jels Lokalhistorisk Forening samt Jels Husholdningsforening.

“I var begejstrede for idéerne og kunne se et fornuftigt potentiale i og få udendørsarealerne piftet op for byens skoleelever/børn. Der bliver drøn på skolegården, leg og læring”, fortæller arrangør Søren Kjærgaard Rasmussen, med henvisning til den gode opbakning fra de lokale foreninger.

Arrangøren vil også gerne takke for den flotte indsats til det frivillige hold – skolens børn blev virkelig overrasket her til morgen. Der skal også lyde en tak for et fornuftigt samarbejde til skolen og skolebestyrelsen.

En frivillig arbejdsdag i foråret 2021 er under planlægning.

Kilde: Vellykket arbejdsdag på Jels Skole