Søvej spærres i én uge – lige foran SuperBrugsen

Jels Lokalråd og SuperBrugsen i Jels har igennem et godt stykke tid arbejdet med flere idéer og projekter omkring Søvej, hvor SuperBrugsen ligger.

Sikkerheden omkring indkørslen til SuperBrugsens parkeringsplads ønskes forbedret og samtidig ønsker SuperBrugsen at etablere nye parkeringspladser på det grønne areal vest for transformerstationen på Søvej. På det grønne areal øst for transformerstationen, vil Jels Lokalråd gerne skabe et hyggeligt miljø, hvor åen kommer mere i spil.

Sluttelig er der ønsker om en ny gangbro over åen – en bro som Jels Lokalråd har fået tilsagn fra Landdistriktsudvalget omkring tilskud til og Lokalrådet betaler 15.000 til denne bro.

Første etape af projektet er at få etableret den hævede flade på Søvej. Det arbejde går i gang på mandag, den 20. maj og forventes færdiggjort fredag den 24. maj. I dette tidsrum vil Søvej være spærret for gennemkørsel lige udfor SuperBrugsen.

“Vi holder selvfølgelig åbent som normalt, men adgangen til vores store parkeringsplads vil kun kunne ske hvis man kører ind fra Jels Søndergade. Hvis man skal tanke benzin eller diesel, så skal man køre ind til os via Enghavevej/Ørstedvej – men det er selvfølgelig kun i næste uge, hvor håndværkerne er i gang med etableringen, herefter vil det igen være muligt at passerer forbi Søvej”, forklarer Kenneth Ørvad, Uddeler i SuperBrugsen Jels.

Kilde: Søvej spærres i én uge – lige foran SuperBrugsen