Nyvalg hos Krolfklubben

På den afholdte generalforsamling i Jels Krolf Klub blev Inge Wind og Erik Iversen valgt til bestyrelsen, i stedet for Hanna Pedersen og Aage Munksgaard, der ikke ønskede genvalg. Holger Bertelsen blev genvalgt som suppleant og Asbjørn Andersen til posten som bilagskontrollant.

Da den mange årige formand Svend Knudsen blev mærket af sygdom og afgik ved døden, indtrådte suppleanten Esther Lauritsen i bestyrelsen, Aage Munksgaard blev valgt som ny suppleant.

Svend var med fra første færd ved oprettelsen af Jels Krolf Klub for 10 år siden, han vil blive savnet som klubbens idémand og igangsætter og medlemmerne vil mindes ham for den indsats han igennem årene har ydet for klubben.

Kilde: Nyvalg hos Krolfklubben