Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jels IF

Til aftenens generalforsamling i Jels IF lykkes det desværre ikke at få valgt en fuldtallig hovedbestyrelse, så derfor indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. juni kl. 19.00 i Jels IF’s klublokale.

Dagsordenen ser sådan ud:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af sekretær.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
  5. Eventuelt.

Hvis det til den ekstraordinære generalforsamling heller ikke lykkes at få sammensat en bestyrelse, så kan det i værste fald betyder en opløsning af idrætsforeningen som vi kender den i dag.

Kilde: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jels IF