Hvem vil hjælpe borgerforeningen?

Torsdag den 5. marts kl. 19.30 afholder Jels Borgerforening den årlige generalforsamling i Jels Motel og Sportscenter.

Kom og bliv en del af en aktiv bestyrelse, der arbejder for borgerne i Jels. Borgerforeningen står f.eks. for flagallé for årets konfirmander, Sankt Hans arrangement ved søen og naturligvis årets torvedag lørdagen før Sankt Hans.

Foreningen står og mangler to til bestyrelsen, så hvis det var noget for dig, så mød op og vær med til at gøre noget godt for byen.

Efter generalforsamlingen bydes på kaffe/te og et stykke kage.

Dagsorden ser sådan ud:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Vedtægtsændringer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen – på valg er Lone Hansen (ønsker ikke genvalg), Daniel Tølle (ønsker genvalg) og Anja Blædel (ønsker genvalg)
  8. Valg af suppleant (der er pt. ingen suppleant i bestyrelsen, hvorfor dette søges)
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Tanja B. Hansen i hænde på tanjabachmannhansen@gmail.com, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kilde: Hvem vil hjælpe borgerforeningen?