Center afholder generalforsamling

Den selvejende institution Jels Motel & Sportscenter afholder den årlige generalforsamling onsdag den 29. marts kl. 19.30 i Jels Motel & Sportscenter. Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskab
  4. Budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afsluttes med et traktement og alle er velkomne.

Kilde: Center afholder generalforsamling