Brandværnet har gjort status

Jels Frivillige Brandværn afholdte midt i januar den årlige generalforsamling og vinterfest i Jels Motel & Sportscenter. Her kunne den afgående brandkaptajn Kurt Søndergaard se tilbage på 2016, hvor værnet havde været ude på 24 udrykninger – i øvrigt det samme antal som i 2015.

“Vi havde tre udrykninger som tog en del timer. Villaen i Troldkær, den tog en hel dag, pga. meldingen på at der måske var en person i huset. Gårdbrand på Sønderbyvej i Øster Lindet og oprydning ved mobilkranuheldet på Tøndervej”, fortalte Kurt Søndergaard.

“Trekant Brand, som Vejen Kommune er en del af, startede 1. januar 2016 og foråret gik stille og rolig med et normalt antal møder, men så sidst i juli kom et udkast til RBD. Jels og Skodborg skulle reduceres til hjælpestationer med én bil med plads til to mand. Én holdleder og én brandmand, og det ville vi ikke! Rødding, Skodborg og Jels var klar til at stoppe. Vi havde møder med branddirektøren mf. og flere møder med borgmesteren og kaptajner fra de tre brandværn. Som I ved blev deres plan taget af bordet og første møde om en ny plan starter sidst i januar”, forklarede Kurt Søndergaard.

Jels Frivillige Brandværn har igen været på søen i forbindelse med triatlon som dommer/ledsager båd og til Vinterbaderfestival først i februar leverede de vand og havde to mand på broen i dragter. Den 31/12 ved Hop i Søen havde brandværnet fire mand tilstede i dragter som var klar til at hoppe i, hvis der skulle være en som ikke kunne komme op igen.

Da Kurt Søndergaard ikke modtog genvalg som brandkaptajn, så skulle der vælges en ny og det blev Søren Callesen, der blev valgt uden modkandidater.

Der blev også uddelt tegn for tro tjeneste til følgende:

  • Michael Schmidt (5 års tegn)
  • Frank Schmidt (5 års tegn)
  • Jens Erik Zerrahn (20 års tegn)
  • Kurt Søndergaard (30 års tegn)

To brandmænd blev udnævnt til æresmedlemmer:

  • Henrik Birk efter 26 år i brandværnet
  • Mathias Bonde efter 47 år i brandværnet

Kilde: Brandværnet har gjort status