Bog om Jels Sogn de sidste 100 år præsenteres snart

Lokalhistorisk Forening for Jels Sogn præsenterer udgivelsen og indleder salget af bogen Jels Sogn 1920 – 2020 i Jels Sognehus fredag den 10. juli 2020 fra kl. 16.00 – 18.00, hvor alle er velkomne.

Bogens indhold er på baggrund af et historisk tilbageblik bygget op omkring omtale af dele af samfundsudviklingen og ændringer i det gamle Jels sogn fra omkring 1920 til i dag i bogens første 120 sider, ligesom bogens anden del på de resterende 184 sider indeholder en oversigt med foto over Sognets registrerede ejendomme med lodsejere.

NÃ¥r fortællingens begyndelse er fastsat til Ã¥r 1920, er der flere Ã¥rsager hertil. Dels dækker den tidligere udgivne lokale bog “Et tilbageblik”, omhandlende erindringer og oplevelser i Jels by og sogn fra Ã¥rhundredets begyndelse, v/Thomas Dinesen, Jels, tiden indtil 1920, og dels er tiden fra omkring 1920 en vigtig og historisk interessant tid, der i særdeleshed berørte Sønderjylland og dermed ogsÃ¥ Jels sogn.

Som et par af de særlige betydningsfulde begivenheder indgår Folkeafstemningen den 10. februar 1920 og Genforeningen den 10. juli 1920, hvor Jels efter 56 års uafbrudt tysk herredømme igen blev dansk. Bogens ærinde er således også tænkt som en markering af måske især disse begivenheders 100-års jubilæum. Med bogens omtale af forskellige beretninger og fortællinger af lokale begivenheder og involverede personer håber udgiverne at kunne medvirke i den del af den lokale historie og indsats for perioden.

1. verdenskrig, fra 1914 – 1918, var et at de absolut mørkeste og ulykkeligste kapitler for befolkningen. OmrÃ¥det var tysk, og mænd blev indkaldt og tvunget i tysk krigstjeneste. I alt 193 mænd i Jels sogn blev indkaldt og sendt til fronten for Tyskland. Foruden at det for det meste var under umenneskelige vilkÃ¥r for mændene, var det forbundet med utrolig vanskelige betingelser for de efterladte kvinder og børn, der ofte var tvunget til at forlade deres hjem og levevilkÃ¥r. Navnene pÃ¥ de 45 faldne indkaldte soldater fra Jels sogn fremgÃ¥r af mindestenen pÃ¥ Jels KirkegÃ¥rd. Perioden under og efter 1. verdenskrig indgÃ¥r med særlig respekt og omtale i bogen.

2. verdenskrig – besættelsen – indledtes da tyske tropper besatte Danmark den 9. april 1940 indtil besættelsens afslutning den 5. maj 1945. Fra den periode foreligger der bl.a. et personligt interview med Hans Poulsen, Jels Skov, om sit aktive arbejde i modstandsbevægelsen. Som en anden bemærkelsesværdig personlig indsats er Mavill Brændekilde, fra vognmandsfirmaet Brændekilde, Jels, omtale i bogen for sin indsat i projektet “De Hvide Busser”, hvis opgave var at hente fanger hjem fra KZ-lejrene i Tyskland. Dette blot for at fremhæve et par af artiklerne i bogen.

Bogens anden del over registrerede ejendomme og lodsejere giver et grundigt og overskueligt overblik, og registret er sammensat og følger efter gadenavne i alfabetisk orden.

Bogen med de 304 sider sælges for 200 kr. og kan bestilles/købes ved henvendelse til Lokalhistorisk kontor på jels-lokalhistorie@jels.dk eller via 30 95 31 51. Bogen kan naturligvis også købes fredag den 10. juli fra kl. 16.00 – 18.00 i sognehuset, hvor bogen præsenteres.

Kilde: Bog om Jels Sogn de sidste 100 år præsenteres snart