Afbrydelse af TV og internet signal

For at Jels Antenneforenings anlæg fortsat kan leve op til de nyeste krav, samt være godt forberedt til de stadig øgede krav i fremtiden, bliver der nu udført en meget stor renovering af hele anlægget. Det medfører at samtlige forstærkere, fordelere og kabelsamlinger skal udskiftes.

Renoveringen medfører desværre en del kortere afbrydelse af TV og internet signal. Afbrydelserne vil kunne ske i dagtimerne fra kl. 7.30 – 16.00. Renoveringen starter 3. juli og forventes afsluttet senest 1. september.

Nærmere oplysninger om hvornår de enkelte områder i byen vil blive berørt, kan findes på foreningens hjemmeside www.jels-net.dk.

Det tilstræbes naturligvis at afbrydelserne bliver så korte som muligt.

Bestyrelsen beklager meget de gener det vil medføre, men håber på medlemmernes forståelse.

Kilde: Afbrydelse af TV og internet signal