Månedsarkiv: februar 2020

Genforeningsforedrag på Voldstedet

Søndag, den 29. marts, kl. 14.00 kan Lennart Madsen fra Museum Sønderjylland opleves på Jels Voldsted med foredraget “Fra Abel til Christian X – Sønderjylland frem til genforeningen”.

Elever fra Troldkærskolen tilbyder efter foredraget kaffe- og kagebord.

Foredraget sker i forbindelse med 100 året for genforeningen med Sønderjylland samt 100 året for opførelsen af bygningen, der i dag huser caféen på Jels Voldsted.

Pladser bestilles pr. mail på jelsvoldsted@troldkaer.dk eller pr. telefon på 75 58 55 11 fra 8.00-15.00 (kun mandag, tirsdag og torsdag).

Foredraget koster 35 kr. pr. mand og hvis man ønsker at deltage i det efterfølgende kaffe- og kagebord, så koster det 100 k. inkl. adgang til foredraget.

Kilde: Genforeningsforedrag på Voldstedet

Vikingegruppe indkalder til generalforsamling

Vikingegruppen Iarlsae indkalder til ordinær generalforsamling, lørdag den 22. februar kl. 10.00 i caféen ved Vikingebyen.

Dagsorden til den ordinær generalforsamling ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Brian Lumby og Tommy Beck, der begge modtager genvalg) og valg af 1 suppleant (på valg er Bo Gregersen, der modtager genvalg).
 6. Valg af revisor (på valg er Rudi, der modtager genvalg) og valg af revisorsuppleant (på valg er Kis Andersen, der modtager genvalg).
 7. Indkommende forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være frokost.

Kilde: Vikingegruppe indkalder til generalforsamling

Nye vinde blæser over Jels IF

I forbindelse med den kommende generalforsamling i Jels IF til marts har nogle af foreningens mangeårige bestyrelsesmedlemmer ønsket at overdrage stafetten og lade nye kræfter komme til. Derfor inviterer den øvrige bestyrelse nye ideer og kompetencer ind i bestyrelsen.

“Det er et stort arbejde, når få personer skal løfte opgaverne. Det vil vi gerne dele ud på flere skuldre, så det bliver sjovere og mere overskueligt at være med i fællesskabet omkring driften af Jels IF i fremtiden”, fortæller Dennis Kryger Sørensen.

Hvis du gør, som du plejer – kender du også resultatet – du plejer at få. Derfor er tiden inde til at blande kortene og se nye muligheder.

“Vi tror på, at der går medborgere rundt i byen, som ikke har relationer til Jels IF, eller som af den ene eller anden grund holder sig tilbage, og som kunne give et positivt input til udviklingen af Jels IF”, fortæller Dennis Kryger Sørensen.

Idrætsforeningen har gennem mange år været byens omdrejningspunkt og idrætsfællesskab for hele Jels og omegn. Og idrætsforeningen kan glæde sig over et støt stigende medlemsantal og en rigtig god økonomi. Desuden viser antallet af nybyggede huse og et stigende børnetal til børnehaven og skolen, at der også i fremtiden er brug for et varieret fritids- og idrætstilbud til byens borgere. Foreningen tæller i dag ca. 900 medlemmerne i alle aldre fra gymnastik til senioridræt til fodbold, badminton, volleyball, løb, vinterbadning og floorball.

“Vi vil gerne invitere byens borgere uanset idrætsinteresse, tilhørsforhold eller relation til idrætsforeningen til at byde ind med en hjælpende hånd til bestyrelsesarbejde eller med praktisk hjælp. Det kræver ingen forkundskaber, vi er her for at gøre en forskel og hjælpe hinanden, og vi løfter i flok”, afslutter Dennis Kryger Sørensen.

Hvordan den fremtidige struktur og administrative opbygning af Jels IF skal se ud, er endnu ukendt. Men tiden for en hovedbestyrelse og 8 afdelingsbestyrelser er måske talte. I hvert fald har medlemmerne af hovedbestyrelsen og medlemmerne af de 8 afdelingsbestyrelser i december og januar holdt er par møder om hvordan modellen for fremtidens idrætsforening kunne se ud.

Har du lyst og interesse I at blive en del af idrætsforeningens bestyrelse eller medhjælperteam er du meget velkommen til at kontakte en fra den nedsatte arbejdsgruppe, der består af Jane Stark (tlf. 30 89 77 37), Henrik Kyed (tlf. 20 56 01 20) og Dennis Kryger Sørensen (tlf. 51 94 20 35) – ring gerne efter kl. 18.00.

Vi glæder os til at byde dig hjertelig velkommen i Jels IF.

Foto: Ingolf Andersen
Foto: Ingolf Andersen

Kilde: Nye vinde blæser over Jels IF

Fastelavn nærmer sig

Søndag, den 23. februar, er det fastelavn, og traditionen tro, så afholder Jels Idrætsforening en stor fastelavnsfest i Jels Motel & Sportscenter, hvor forældrebestyrelsen bag arrangementet håber at se rigtig mange flotte og kreativt udklædte børn.

Festlighederne starter kl. 14.00 med underholdning for børnene, og efterfølgende skal der findes kattekonger og kattedronninger i de forskellige aldersgrupper, som tøndeslagningen er delt op i.

Det koster 30 kr. pr. barn at deltage, og forældre, bedsteforældre mv. har gratis adgang. Jels Motel & Sportscenter sælger kaffe, saftevand og naturligvis fastelavnsboller.

Arrangementet støttes økonomisk af Jels Idrætsforenings sponsorer, hvilket arrangørerne på forhånd gerne vil takke dem for.

Kilde: Fastelavn nærmer sig

Hvem vil hjælpe borgerforeningen?

Torsdag den 5. marts kl. 19.30 afholder Jels Borgerforening den årlige generalforsamling i Jels Motel og Sportscenter.

Kom og bliv en del af en aktiv bestyrelse, der arbejder for borgerne i Jels. Borgerforeningen står f.eks. for flagallé for årets konfirmander, Sankt Hans arrangement ved søen og naturligvis årets torvedag lørdagen før Sankt Hans.

Foreningen står og mangler to til bestyrelsen, så hvis det var noget for dig, så mød op og vær med til at gøre noget godt for byen.

Efter generalforsamlingen bydes på kaffe/te og et stykke kage.

Dagsorden ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen – på valg er Lone Hansen (ønsker ikke genvalg), Daniel Tølle (ønsker genvalg) og Anja Blædel (ønsker genvalg)
 8. Valg af suppleant (der er pt. ingen suppleant i bestyrelsen, hvorfor dette søges)
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Tanja B. Hansen i hænde på tanjabachmannhansen@gmail.com, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kilde: Hvem vil hjælpe borgerforeningen?

Årets prismodtagere er fundet

Til Jels Lokalråds årlige nytårskur, som foregik midt i januar, blev den årlige prisuddeling traditionen tro også afholdt.

Jels Lokalråd har siden 2007 årligt uddelt “Årets Forskønnelsespris” som gives til en person, institution eller virksomhed, der har forskønnet Jels, enten i form af renovering, ombygning, nybyggeri eller ved kunstnerisk udsmykning har bidraget til at højne kvaliteten i byen. Den anden pris er “Årets Jelsing”, som gives til en person, institution eller virksomhed, der har bidraget med en positiv indsats for Jels og dens borgere, herunder at gøre Jels kendt udenfor byen.

“Årets Forskønnelsespris går til en bemærkelsesværdig forvandling af en 50’er villa, som er blevet ændret fra datidens nyeste stil i gule teglsten, til et moderne hjem i modernistisk stil med hvide facader, sorte vinduesrammer og fladt tag. Husets forskellige højder og fremspring gør, at det fint passer ind på stedet og i god sammenhæng med Mariegården. Et hus man ikke kan undgå, at bemærke for de positive kvaliteter og egenskaber”, fortalte Brian Jakobsen, inden han afslørede Mona og Carsten Trapp, som modtagerne af prisen, for deres ombygning af Jels Vamdrupvej 23.

“Om Årets Jelsing kan jeg fortælle at hvis man er heldig kan man møde vedkomne på en vandretur i naturen, hvor den store viden, fortælleevne og gode formidling går helt i tråd med det store arbejde som vedkomne ligger i klubber/foreninger i byen. Man går heller aldrig forgæves til vedkomne, som igennem mange år har været med til at sætte sit præg på Jels, både om sommeren og om vinteren. Man kan lige frem sige at vedkomne er en gave at have i en forening og vedkomne er altid positive og aktive i byens liv”, fortalte Brian Jakobsen, inden han afslørede Grethe Nissen og Svend Hansen, som modtagerne af prisen som Årets Jelsing 2019.

Kilde: Årets prismodtagere er fundet

Så skal generationerne igen lave sjov motion

I skolebørnenes vinterferie i næste uge er der jo tradition for at Jels IF’s Sjov Motion arrangerer “Sjov Motion for Generationer”, hvor alle aldersgrupper er velkomne, med og uden børn – til et par sjove og hyggelige timer.

I år foregår det tirsdag den 11. februar fra kl. 9.30 til 11.30 i Jels Motel & Sportscenter.

Der vil være mulighed for at spille floorball, skumtennis, badminton, badminton med balloner, hoppe og slå koldbøtter, springgymnastik og spille billard.

“Vi er rigtig glade for, at Jels IF’s gymnastikafdeling vil hjælpe med gymnastikredskaberne og Sjov Motions medlemmer være behjælpelig med servering og vejledning til de forskellige aktiviteter”, forklarer Kirsten Lambæk, formand for Jels IF’s Sjov Motion.

Til at styrke energien giver Sjov Motion pølsehorn og juice til børn og kaffe med kaffe til de voksne.

Kilde: Så skal generationerne igen lave sjov motion