Månedsarkiv: oktober 2017

Generalforsamling i Jels Junior- og Ungdomsklub

Jels Junior- og Ungdomsklub indkalder til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler ved Jels Motel & Sportscenter onsdag den 15. november kl. 19.00.

Jels Junior- og Ungdomsklub er blevet en succes. Fra mandag til torsdag står de dygtige klub- og ungarbejdere i Juniorklubben klar, til at beskæftige og hygge om de 64 tilmeldte børn. Hver tirsdag aften åbner de engagerede klubmedarbejdere i Ungdomsklubben dørene, for mindst 30 af byens unge mennesker.

Næsten 100 børn og unge mennesker bruger Jels Junior- og Ungdomsklub, hvilket er det højeste antal i mange år. Bestyrelsen i Jels Junior- og Ungdomsklub vil gerne takke for tilliden.

Det er af afgørende betydning for klubbens fortsatte succes, at de ud over tilliden også får forældrenes opbakning. Til bestyrelsen søges derfor tre eller flere nye forældre. Den nye bestyrelses opgave, vil sammen med de dygtige medarbejdere være, at drive og udvikle klubben. Økonomi, løn og regnskab i klubben, har klubben professionelle til at tage sig af.

Valgbar til bestyrelsen er forældre til børn og unge i junior-og ungdomsklubben. Valgbar er også personer som et flertal af bestyrelsen vælger at opstille. Det kan også være forældre, til kommende børn i junior- eller ungdomsklubben.

Dagsorden er ifølge vedtægter. Punkter til dagsorden kan sendes til Brian Lumby på brian@lumby-jels.dk senest 7 dage inden generalforsamling.

Hvis du er interesseret i mere info om bestyrelsesarbejdet, så kontakter du bare Brian Lumby på 29 69 75 93 eller Birgit Qvist på 23 44 48 86.

Kilde: Generalforsamling i Jels Junior- og Ungdomsklub

Tennissæsonen er næsten slut

Sæsonen i Jels Tennisklub er ved at være slut. Det har været en sæson med mange medlemmer, mange børn og en masse aktivitet på og omkring tennisbanerne.

Juniortræningen sluttede lige før efterårsferien. Gennem hele sæsonen har der været “Fredagsspil”. Her kunne juniorerne samle point ved at møde op og ved at vinde kampe. 20 point skulle der til for at nå toppen. Det udløste en flot medalje, med teksten “Den gode indsats 2017”. Seks børn kunne fredag den 13. oktober hænge medaljen om halsen. Ida og Amalie havde ikke mulighed for selv at hente deres medaljer. En del var mødt op til det sidste udendørs træningspas – ikke fordi vejret godt, men fordi der var is til alle.

Når sæsonen kun er “næsten slut”, så betyder det at klubben mangler at afvikle “Indendørs Juniormesterskab 2017”. Det sker lørdag den 2. december i Jels Hallen fra kl. 13.00 og frem til kl. ca. 15.00. Der er ingen tilmelding til mesterskabet – det er gratis og alle kan deltage. Der er præmier i alle rækker.

Alle klubbens medlemmer kan stadig spille alt det de vil på bannerne – helt frem til der kommer vinter. Bestyrelsen vil gerne takke alle der har været med til at skabe denne sæson.

Kilde: Tennissæsonen er næsten slut

Julekoncert i Jels Kirke

Lørdag den 9. december kl. 16.00 afholder Jels Kirke en julekoncert med Haderslev Domkirkes Pigekor.

Haderslev Domkirkes Pigekor er et ambitiøst arbejdende pigekor med 40 sangere i alderen 12 – 20 år. Udover ugentlige korprøver, gruppeprøver og korrejser modtager pigerne solo-undervisning i sang ved erfarne sangere og sangpædagoger.

Pigekoret har et højt aktivitetsniveau og optræder årligt 20-25 gange i ind- og udland ved koncerter, gudstjenester og events. Koret ledes og dirigeres af Thomas Berg-Juul.

Billetter til 100 kr. pr. stk. kan købes i SuperBrugsen i Jels eller ved Hans Erik Bertelsen på Golfvej 3 i Jels.

Evt. spørgsmål kan stilles til Hans Erik Bertelsen på 24 88 56 25 eller heb@jels.dk.

Kilde: Julekoncert i Jels Kirke

Vikingerne indkalder til generalforsamling

Jels-vikingerne indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. november kl. 19.00 i Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels.

Dagsordenen ser ifølge vedtægterne sådan ud:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens samlede beretning.
 • Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
 • Valg til bestyrelsen.
 • I ulige år valg af regnskabsfører.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til formanden på formand@jelsvikingespil.dk.

Foto: Frank Cilius
Foto: Frank Cilius

Kilde: Vikingerne indkalder til generalforsamling

Sjov Motion skal lære førstehjælp

Sjov Motion, som er en underafdeling i Jels IF, arrangerer tirsdag den 31. oktober et 2 timers førstehjælpskursus i Foreningshuset på Søvej i Jels.

Kurset starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00 og det er paramediciner Bjørn G. Møller der vil undervise i bl.a. førstehjælpens tre hovedpunkter; Hjerte, lunge og redning. Desuden vil der også blive undervist i brug af en hjertestarter.

Det koster 50 kr. pr. deltager, hvis man er medlem af Sjov Motion og 100 kr. hvis man ikke er medlem. Der vil bliver serveret kaffe med kage undervejs.

Tilmelding sker på opslagstavlen i Jels Motel & Sportscenter senest i dag, den 23. oktober.

Kilde: Sjov Motion skal lære førstehjælp

Tre arrangementer på fire dage

Næste uge bliver en travl en af slagsen for Jels Kirke. Hele tre arrangementer løber af stablen fra torsdag til søndag.

Torsdag den 26. oktober er det tidligere sognepræst og organist Anna-Lis Bock, som er tovholder ved oktobersangen, der denne aften særligt vil handle om Luthers salmer. Aftenen begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.00. Undervejs serveres der en lille forfriskning.

Lørdag den 28. oktober er der koncert med lokale kor i Jels Kirke fra kl. 11.30 – 12.15. Her vil en række lokale kor give en koncert, og det sker under ledelse af Ellinor Jensen og Ramunas Styra.

Søndag den 29. oktober markeres 500 året for de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, og det sker ved en reformationsgudstjeneste i kirken, kl. 10.00. Gudstjenesten vil være lidt anderledes i forhold til den vanlige gudstjeneste, idet der blandt andet kun vil være stearinlys til at lyse op i kirkerummet.

Menighedsrådet byder på smørrebrød og Luther øl i Sognehuset i forlængelse af gudstjenesten. Tilmelding til frokosten kan ske til Birthe Hansen på birthe_tage@bbsyd.dk, senest den 25. oktober.

Kilde: Tre arrangementer på fire dage

Jels Vikingerne søger fonde

Til et ganske unikt projekt bruger Jels Vikingerne bl.a. vintermånederne på at søge fonde til fremstilling af 6 bronzelurer, designet med kendskab til de originale bronzelurers udseende og støbemetoder. Når vikingerne i mål med projektet, er planen at udvide holdet af lurblæsere, der traditionen tro hvert år blæser årets forestilling i gang.

Man kunne foranledige sig til at tro, at Jels Vikingerne var gået i vinterhi efter sommerens succes, med den bedst besøgte forestilling i mere end 30 år. Men da tager man grueligt fejl. Der er fortsat fuldt blus på vikingerne – og ud over de mange indledende forberedelser til næste års forestilling, så arbejder vikingerne i øjeblikket også med fondsansøgninger til et storstilet projekt om støbning af de 6 bronzelurer.

Der findes blot 56 originale bronzelurer fra vore forfædres tid, som er gravet op af jorden i og omkring Danmark. De blev for mere end 3.000 år siden fremstillet ved en kompliceret støbeproces, som man den dag i dag stadig har svært ved at forstå – tidens tekniske muligheder taget i betragtning.

Hvert år åbnes vikingernes forestilling af to lurblæsere der på autentisk vis blæser årets forestilling i gang. Indtil nu er dette foregået på messinglurer udlånt af FDF Vejle 1, men nu ønsker vikingerne altså deres egne lurer – og de skal være af bronze, så oplevelsen for både lurblæserne og publikum kommer så tæt på fortidens lyd som muligt.

Hvor det tidligere har været muligt at låne to lurer, håber vikingerne nu at udvide holdet. Samlet set søges fonde til ca. 200.000 kr., så vikingerne kan erhverve hele 6 bronzelurer.

“Vi har flere der gerne vil på scenen som lurblæsere, så opgaven går lidt på skift mellem de interesserede, så vi imødekommer alle”, fortæller afdelingsleder Kurt Videbæk.

Fondsarbejdet startede egentlig i foråret og vikingerne har allerede fået positive tilsagn fra flere fonde. Nordea har valgt at støtte projektet med 34.000 kr. og SE Vækstpulje har givet vikingerne tilsagn om et bidrag på hele 100.000 kr. Under afviklingen af årets forestilling har der været en naturlig pause i ansøgningsarbejdet, men nu er vikingerne altså igen trukket i arbejdstøjet, for at få indsamlet de sidste ca. 70.000 kr. til projektet.

“Vi håber meget at vi kan få sat gang i støbningen af de 6 bronzelurer snarest, så vi kan stille med et flot og stort hold af lurblæsere allerede til forestillingen, Ulvesommer, i 2018”, fortæller en spændt Kurt Videbæk.

Lurblæserne fra 2016. Foto: Frank Cilius.
Lurblæserne fra 2016. Foto: Frank Cilius.

Kilde: Jels Vikingerne søger fonde

Invitation til en Iarlsae-dag

Vikingegruppen Iarlsae, som holder til i Vikingebyen, inviterer lørdag d. 28. oktober fra kl. 13.00 – 17.00 til en Iarlsae-dag, hvor bestyrelsen ønsker at høre medlemmer og andre interesserede, om hvad der kan gøres, for at udvikle Vikingebyen, tilbuddene og aktiviteterne og endelig selve Vikingegruppen. Efterfølgende vil der være spisning og hygge.

Programmet for dagen ser nogenlunde sådan ud – lidt afhængig af hvor mange der kommer:

 • Kl. 13.00: Velkomst
 • Kl. 13.10: Kort intro til dagen
 • Kl. 13.30: Drøftelser/ideudvikling – Vikingebyen – markedet – festerne – foreningen
 • Kl. 15.00: Kaffe og finpudsning af ideer
 • Kl. 16.00: Fælles opsamling og drøftelse
 • Kl. 17.00: Vi hjælpes ad med maden
 • Kl. 18.00: Fest for alle medhjælpere og medlemmer
 • Kl. ?: Tak for i dag – oprydning

Tilmelding til Janus Lynggaard på vikingeby@jels.dk eller via 24 66 96 87.

Kilde: Invitation til en Iarlsae-dag

Spring Sjov Weekend blev kæmpe succes

Lørdag den 30. september havde Jels IF’s gymnastikafdeling inviteret til den første udgave af “Spring Sjov Weekend”, hvor deltagerne på to af foreningens hold var inviteret.

49 børn og 8 instruktører var samlet fra lørdag eftermiddag til søndag formiddag. Lørdagen bød på aktiviteter i Jels Hallen og en tur i Vejen Idrætscenter, hvor der var aktiviteter i springhallen. Foreningshuset ved søen var arrangementets base, og her blev der efter aftensmaden gjort klar til overnatning. Arrangementet sluttede kl. 10 søndag formiddag.

Bestyrelsen stod for frugt til eftermiddagspausen, lasagne og grønt til aftensmaden, og friskbagte boller til morgenmaden. Fire søde forældre havde bagt kage til stor glæde for børn og voksne.

“Vi fik indviet vores nye måtte, som Nordea Fonden havde givet, samt flikflakmaskinen, som var indkøbt af midler fra DGI Sønderjylland. Vi oplevede glade og søde børn hele weekenden igennem, som ville fællesskabet, og de aktiviteter vi bød dem”, fortæller en glad formand for Jels IF’s gymnastikforening Susan M. Rasmussen.

Foreningen håber meget at kunne gentage succesen igen til næste år.

Kilde: Spring Sjov Weekend blev kæmpe succes

Lærerens Dag på Jels Skole

I torsdags, den 5. oktober, mødte de ansatte på Jels Skole op til en lidt anderledes arbejdsdag end normalt. Elever og forældre var gået sammen for at fejre og anerkende de ansattes indsats i deres daglige og vigtige arbejde med børnene.

Siden 2004 har Oxfam IBIS og Danmarks Lærerforening sammen markeret Lærerens Dag. Over 100 lande deltager i den internationale FN-dag, “World Teachers’ Day”, hvor organisationer, politikere, skolebestyrelser, forældre og elever verden over deltager i anerkendelsen og fejringen af lærernes betydning for den enkelte elev og for samfundets udvikling. Denne fejring gik heller ikke de ansatte på Jels Skole glip af.

Efter skolens lukketid onsdag den 4. oktober, rykkede forældre og elever talstærk ind på skolen, for sammen at skabe den helt rette stemning til Lærerens Dag. Elevrådet sørgede for flag og banner som bød de ansatte velkommen på skolen. I samtlige klasser var der pyntet op med flag, serpentiner og æbler som er symbolet for Lærerens Dag. I personalerummet var der hilsner og morgenbrød til alle ansatte fra skolebestyrelsen. Og rundt omkring på gangene vakte skole-lærer-elev vittigheder begejstring på dagen.

Selvom dagen officielt er udnævnt “Lærerens Dag”, så lagde skolebestyrelsen vægt på at fejre alle ansatte på dagen.

“Det er teamwork der får dagens folkeskole til at fungere – og den ene klarer sig ikke uden den anden. Derfor var vigtigt for os, at alle fik en fortjent påskønnelse af deres indsats på Jels Skole. En god uddannelse starter med en god skole og en god skole bygges af passionerede medarbejdere – og dem er der heldigvis mange af på Jels Skole”, fortæller skolebestyrelsesmedlem Rikke Sloth.

Kilde: Lærerens Dag på Jels Skole