Mølleforening indkalder til generalforsamling

Foreningen til bevarelse af Jels Mølle, i daglig tale kaldet Mølleforeningen, afholder den årlige generalforsamling torsdag den 11. april kl. 19.00 i Jels Mølle.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budgettet for det kommende år.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne Steen Jessen og Leif Gyrup er på valg og ønsker ikke genvalg. Suppleant Kasper Sellebjerg ønsker genvalg.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisorsuppleant Ole Relsted modtager genvalg.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Du kan læse mere omkring Jels Mølle og se hvordan du kan støtte foreningen, så den fredede mølle kan blive bevaret, på www.jelsmolle.dk.

Kilde: Mølleforening indkalder til generalforsamling