Foredrag live streames på Orion Planetarium

Det er ikke kun opera, superbowl og boksekampe, der live streames til biografer og andre forsamlingssteder rundt i landet – også Aarhus Universitet sender live fra foredrag med topforskere til over 40 steder i landet. Nu får man også lejlighed til at være med på Orion Planetarium i Jels, hvor foredraget “På rumkrydstogt ud i Solsystemet” med professor i astrofysik, Hans Kjeldsen vises torsdag den 11. februar kl. 19 på den store kuppel på planetariet.

I foredraget tages der på et enestående rumkrydstogt til en række fascinerende og smukke naturscenerier i Solsystemet. På en tænkt rejse fra Jorden besøges en række af planeterne, deres måner og småplaneter, asteroider og kometer. Og ved hjælp af billeder og målinger, foretaget af en lang serie af rumsonder, vil man se nærmere på verdener som er meget forskellige fra vores egen planet, Jorden. De sidste års forskning har åbenbaret nye egenskaber ved Solsystemet som har vist en langt større diversitet og mangfoldighed af fænomener end man forestillede sig var muligt.

Turen begynder med at besøge overfladerne på Venus og Mars hvor lavasletter, store isgletsjere og enorme kløfter skal besøges. Derefter fortsætteres ud i Solsystemet og hvor der skal ses på Jupiter og dens måner med kæmpevulkaner og dybe have under tykke iskapper. Ved Saturn ses på dens enorme ringsystem og besøger dens måne Titans kolde overflade, inden man bevæger sig ud i det frosne, ydre Solsystem hvor der skal ses på ismåner, dværgplaneten Pluto og kometerne. Foredraget vil være illustreret med et væld af betagende billeder fra NASA og ESA’s rummissioner.

Det er gratis at følge foredraget, og de sidste 10 minutter vil der være mulighed for via SMS at stille spørgsmål til Hans Kjeldsen, som så svarer over live-forbindelsen. Dørene åbner kl. 18.30.

Kilde: Jels.dk