Borgerforening afholder generalforsamling

Jels Borgerforening afholder sin ordinære generalforsamling tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i Jels Motel & Sportscenter.

Jels Borgerforening står bl.a. bag arrangementerne omkring torvedag, Skt. Hans og julemandsvækningen, samt legepladsen ved Storkeengen, så foreningen håber på stor opbakning til generalforsamlingen, så foreningens arbejde kan forsætte.

Dagsorden ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Behandling af indkommende forslag
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen
  Henrik Kyed – Ønsker ikke genvalg
  John Holm Nielsen – ønsker ikke genvalg
  Karin Gyrup – ønsker genvalg
  Peter Lysgaard – ønsker genvalg
 6. Valg af suppleant
  Daniel Tølle – ønsker genvalg
  Thomas Klintrup – ønsker genvalg
 7. Valg af en revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Kilde: Borgerforening afholder generalforsamling