Vikingegruppe indkalder til generalforsamling

Vikingegruppen Iarlsae indkalder til ordinær generalforsamling, lørdag den 22. februar kl. 10.00 i caféen ved Vikingebyen.

Dagsorden til den ordinær generalforsamling ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Brian Lumby og Tommy Beck, der begge modtager genvalg) og valg af 1 suppleant (på valg er Bo Gregersen, der modtager genvalg).
 6. Valg af revisor (på valg er Rudi, der modtager genvalg) og valg af revisorsuppleant (på valg er Kis Andersen, der modtager genvalg).
 7. Indkommende forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være frokost.

Kilde: Vikingegruppe indkalder til generalforsamling

Nye vinde blæser over Jels IF

I forbindelse med den kommende generalforsamling i Jels IF til marts har nogle af foreningens mangeårige bestyrelsesmedlemmer ønsket at overdrage stafetten og lade nye kræfter komme til. Derfor inviterer den øvrige bestyrelse nye ideer og kompetencer ind i bestyrelsen.

“Det er et stort arbejde, når få personer skal løfte opgaverne. Det vil vi gerne dele ud på flere skuldre, så det bliver sjovere og mere overskueligt at være med i fællesskabet omkring driften af Jels IF i fremtiden”, fortæller Dennis Kryger Sørensen.

Hvis du gør, som du plejer – kender du også resultatet – du plejer at få. Derfor er tiden inde til at blande kortene og se nye muligheder.

“Vi tror på, at der går medborgere rundt i byen, som ikke har relationer til Jels IF, eller som af den ene eller anden grund holder sig tilbage, og som kunne give et positivt input til udviklingen af Jels IF”, fortæller Dennis Kryger Sørensen.

Idrætsforeningen har gennem mange år været byens omdrejningspunkt og idrætsfællesskab for hele Jels og omegn. Og idrætsforeningen kan glæde sig over et støt stigende medlemsantal og en rigtig god økonomi. Desuden viser antallet af nybyggede huse og et stigende børnetal til børnehaven og skolen, at der også i fremtiden er brug for et varieret fritids- og idrætstilbud til byens borgere. Foreningen tæller i dag ca. 900 medlemmerne i alle aldre fra gymnastik til senioridræt til fodbold, badminton, volleyball, løb, vinterbadning og floorball.

“Vi vil gerne invitere byens borgere uanset idrætsinteresse, tilhørsforhold eller relation til idrætsforeningen til at byde ind med en hjælpende hånd til bestyrelsesarbejde eller med praktisk hjælp. Det kræver ingen forkundskaber, vi er her for at gøre en forskel og hjælpe hinanden, og vi løfter i flok”, afslutter Dennis Kryger Sørensen.

Hvordan den fremtidige struktur og administrative opbygning af Jels IF skal se ud, er endnu ukendt. Men tiden for en hovedbestyrelse og 8 afdelingsbestyrelser er måske talte. I hvert fald har medlemmerne af hovedbestyrelsen og medlemmerne af de 8 afdelingsbestyrelser i december og januar holdt er par møder om hvordan modellen for fremtidens idrætsforening kunne se ud.

Har du lyst og interesse I at blive en del af idrætsforeningens bestyrelse eller medhjælperteam er du meget velkommen til at kontakte en fra den nedsatte arbejdsgruppe, der består af Jane Stark (tlf. 30 89 77 37), Henrik Kyed (tlf. 20 56 01 20) og Dennis Kryger Sørensen (tlf. 51 94 20 35) – ring gerne efter kl. 18.00.

Vi glæder os til at byde dig hjertelig velkommen i Jels IF.

Foto: Ingolf Andersen
Foto: Ingolf Andersen

Kilde: Nye vinde blæser over Jels IF

Fastelavn nærmer sig

Søndag, den 23. februar, er det fastelavn, og traditionen tro, så afholder Jels Idrætsforening en stor fastelavnsfest i Jels Motel & Sportscenter, hvor forældrebestyrelsen bag arrangementet håber at se rigtig mange flotte og kreativt udklædte børn.

Festlighederne starter kl. 14.00 med underholdning for børnene, og efterfølgende skal der findes kattekonger og kattedronninger i de forskellige aldersgrupper, som tøndeslagningen er delt op i.

Det koster 30 kr. pr. barn at deltage, og forældre, bedsteforældre mv. har gratis adgang. Jels Motel & Sportscenter sælger kaffe, saftevand og naturligvis fastelavnsboller.

Arrangementet støttes økonomisk af Jels Idrætsforenings sponsorer, hvilket arrangørerne på forhånd gerne vil takke dem for.

Kilde: Fastelavn nærmer sig

Hvem vil hjælpe borgerforeningen?

Torsdag den 5. marts kl. 19.30 afholder Jels Borgerforening den årlige generalforsamling i Jels Motel og Sportscenter.

Kom og bliv en del af en aktiv bestyrelse, der arbejder for borgerne i Jels. Borgerforeningen står f.eks. for flagallé for årets konfirmander, Sankt Hans arrangement ved søen og naturligvis årets torvedag lørdagen før Sankt Hans.

Foreningen står og mangler to til bestyrelsen, så hvis det var noget for dig, så mød op og vær med til at gøre noget godt for byen.

Efter generalforsamlingen bydes på kaffe/te og et stykke kage.

Dagsorden ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen – på valg er Lone Hansen (ønsker ikke genvalg), Daniel Tølle (ønsker genvalg) og Anja Blædel (ønsker genvalg)
 8. Valg af suppleant (der er pt. ingen suppleant i bestyrelsen, hvorfor dette søges)
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Tanja B. Hansen i hænde på tanjabachmannhansen@gmail.com, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kilde: Hvem vil hjælpe borgerforeningen?

Årets prismodtagere er fundet

Til Jels Lokalråds årlige nytårskur, som foregik midt i januar, blev den årlige prisuddeling traditionen tro også afholdt.

Jels Lokalråd har siden 2007 årligt uddelt “Årets Forskønnelsespris” som gives til en person, institution eller virksomhed, der har forskønnet Jels, enten i form af renovering, ombygning, nybyggeri eller ved kunstnerisk udsmykning har bidraget til at højne kvaliteten i byen. Den anden pris er “Årets Jelsing”, som gives til en person, institution eller virksomhed, der har bidraget med en positiv indsats for Jels og dens borgere, herunder at gøre Jels kendt udenfor byen.

“Årets Forskønnelsespris går til en bemærkelsesværdig forvandling af en 50’er villa, som er blevet ændret fra datidens nyeste stil i gule teglsten, til et moderne hjem i modernistisk stil med hvide facader, sorte vinduesrammer og fladt tag. Husets forskellige højder og fremspring gør, at det fint passer ind på stedet og i god sammenhæng med Mariegården. Et hus man ikke kan undgå, at bemærke for de positive kvaliteter og egenskaber”, fortalte Brian Jakobsen, inden han afslørede Mona og Carsten Trapp, som modtagerne af prisen, for deres ombygning af Jels Vamdrupvej 23.

“Om Årets Jelsing kan jeg fortælle at hvis man er heldig kan man møde vedkomne på en vandretur i naturen, hvor den store viden, fortælleevne og gode formidling går helt i tråd med det store arbejde som vedkomne ligger i klubber/foreninger i byen. Man går heller aldrig forgæves til vedkomne, som igennem mange år har været med til at sætte sit præg på Jels, både om sommeren og om vinteren. Man kan lige frem sige at vedkomne er en gave at have i en forening og vedkomne er altid positive og aktive i byens liv”, fortalte Brian Jakobsen, inden han afslørede Grethe Nissen og Svend Hansen, som modtagerne af prisen som Årets Jelsing 2019.

Kilde: Årets prismodtagere er fundet

Så skal generationerne igen lave sjov motion

I skolebørnenes vinterferie i næste uge er der jo tradition for at Jels IF’s Sjov Motion arrangerer “Sjov Motion for Generationer”, hvor alle aldersgrupper er velkomne, med og uden børn – til et par sjove og hyggelige timer.

I år foregår det tirsdag den 11. februar fra kl. 9.30 til 11.30 i Jels Motel & Sportscenter.

Der vil være mulighed for at spille floorball, skumtennis, badminton, badminton med balloner, hoppe og slå koldbøtter, springgymnastik og spille billard.

“Vi er rigtig glade for, at Jels IF’s gymnastikafdeling vil hjælpe med gymnastikredskaberne og Sjov Motions medlemmer være behjælpelig med servering og vejledning til de forskellige aktiviteter”, forklarer Kirsten Lambæk, formand for Jels IF’s Sjov Motion.

Til at styrke energien giver Sjov Motion pølsehorn og juice til børn og kaffe med kaffe til de voksne.

Kilde: Så skal generationerne igen lave sjov motion

Spis sammen er klar til endnu en sæson

Kunne du tænke dig noget nem aftensmad, have nogen at spise sammen med, og måske få en hyggelig sludder med nogen fra byen eller for at mødes med naboer og venner?

Så skal du tilmelde dig til “Spis sammen”, tirsdag den 18. februar, hvor Jels Motel & Sportscenter har aftensmaden klar fra kl. 17.30.

Menuerne varierer fra gang til gang og vil være inkl. 1 kop kaffe. Der vil være vand på bordene og andre drikkevarer kan købes. Prisen er 70 kr. for voksne og børn under 12 år slipper med 35 kr.

Maden er lovet klar fra præcis kl. 17.30 og aftenen slutter når man har lyst til at gå, så børnene kan passe deres sengetid.

Tilmelding foregår på info@jels-ms.dk eller 74 55 28 69, senest kl. 12 på dagen for arrangementet.

Arrangørerne, Kultur i Jels, oplyser i øvrigt følgende datoer for “Spis sammen” resten af året:

 • Torsdag den 19. marts
 • Onsdag den 22. april
 • Mandag den 18. maj
 • Tirsdag den 16. juni
 • Onsdag den 19. august
 • Torsdag den 24. september
 • Mandag den 19. oktober
 • Tirsdag den 17. november

Kilde: Spis sammen er klar til endnu en sæson

Generalforsamling i Jels CykelSport

Jels CykelSport indkalder til generalforsamling tirsdag den 18. februar kl. 19.00 i Foreningshuset ved Jels Søbad. Mød op så bestyrelsen kan høre dine ønsker. Foreningen er vært ved kaffe mm.

Dagsordenen ser sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af sekretær
 3. Formandens beretning (med debat og godkendelse)
 4. Regnskab og budget ved kassereren (med debat og godkendelse)
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Martin Johannessen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kilde: Generalforsamling i Jels CykelSport

Flot præstation fra Jels-roere til DM i indendørs roning

Med stor tilskueropbakning og deltagerrekord blev DM i indendørs roning 2020 en succes og Jels Roklub var med.

Jels Roklub deltog lørdag den 18. januar i Dansk Forening for Rosports årlige Danmarksmesterskab i indendørs roning og drengene fik medaljer med hjem. Roklubben var repræsenteret af Nicklas Frost Davidsen, Marius Thomsen, Oliver Juul Eliasen og Mikkel Peter Noe.

De indendørs Danmarksmesterskaber er for mange danske roklubber et af vintersæsonens højdepunkter, for det er her man som roer virkelig kan få testet sig selv og sin form mod andre roere i Danmark. Samtidig er det også en mulighed for, måske at slå sin egen personlige tid, fordi man kan give den lidt ekstra i en hal med tilskuere, som hepper på livet løs.

Concept2 Danmark har sørget for helt nye romaskiner op til lejligheden og der var uddannede dommere til stede, som sørgede for at alle løb blev afviklet korrekt.

Allerede fra morgenstunden kunne man mærke den spændte stemning i Gladsaxe Sportshal, hvor de mange roere skulle igennem maskinerne og teste sig selv op mod deres jævnaldrende ro-konkurrenter. Nicklas Frost Davidsen og Mikkel Peter Noe lagde ud med deres individuelle 2000 m løb for U17-roere. Der blev kæmpet hårdt og i det stærke felt blev det til flotte præstationer af begge roere.

Herefter gik turen for de fire roere fra Jels Roklub til indvejning inden der skulle konkurreres i 4 x 500 m stafet for hold i klassen U17. Her udregnes der handicap på alder, vægt og køn og holdene startes forskudt herudfra.

Grundet handicapreglerne, startede drengene på en 18. plads. Nicklas startede med at holde et højt tryk og fik dem op på linje med midten af feltet. Hans start var eksemplarisk og han præsterede høj teknisk kvalitet og imponerende tryk hele vejen. Herefter tog Marius over. Han udviste en enorm disciplin og kunne udfordre spidsen af feltet yderligere. Hans indsats fik dem flyttet op gennem midten. Oliver var 3. mand på holdet. Han kæmpede hårdt og med sin indsats og sidste kræfter, kæmpede han holdet helt op hvor det var sjovt at være. Mikkel fik lov at slutte af. Han fik lagt et højt tryk fra starten, og langsomt men sikkert gled den lille gule prik på skærmen, der viser holdenes placering i forhold til hinanden, op på en 2. plads, og han fortsatte med at øge forspringet frem til målstregen.

Med den flotte sølvmedalje, kan drengene hermed kalde sig det anden bedste stafethold i deres aldersklasse, og Jels Roklub kan endnu engang vise at det kan betale sig at lave en satsning på ungedomsroning.

“Jels Roklub har de seneste år satset meget på ungdomsroning, og dette stævne er endnu et bevis på at satsningen har båret frugt”, siger Linda Saaugaard Hansen, formand for Jels Roklub.

Roklubben vil fortsat satse på ungdomsroning og på at få uddannet nye unge til at træne unge.

Kilde: Flot præstation fra Jels-roere til DM i indendørs roning

Mange volleyball-spillere drager til stævne

I den kommende weekend, den 25.-26. januar, drager hele 40 kidsvolley-spillere og 10 trænere fra Jels IF til Pokalfestival i Vejle, hvor de skal dyste mod hold fra hele landet.

Til stævnet bliver der selvfølgelig fundet en pokalvinder, men også den bedste fighter indenfor hver level bliver hædret.

Spillerne fordeler sig fra 1. klasse til 8. klasse og kan se frem til et par dage med sved på panden og ikke mindst masser af socialt samvær på tværs af alle hold, alder og niveau.

Volleyball-afdelingen vil på forhånd gerne takke for den gode opbakning til pokalfestivalen, som afdelingen har mødt.

Kilde: Mange volleyball-spillere drager til stævne