Foredrag på planetariet om grundstofferne

I efterårets foredragsrække på Orion Planetarium i Jels kan man høre spændende nyt om nogle af de største gennembrud i den astronomiske forskning i det seneste århundrede. Samtidig markeres også 100-års jubilæet for Astronomisk Selskab.

Første foredrag er allerede på onsdag, den 26. oktober kl. 19.30, hvor post.doc. Camilla Juul Hansen fra Københavns Universitet fortæller om, hvordan alle de grundstoffer, som Jorden og alt levende består af, er dannet i Universet. På den måde er vi faktisk alle børn af stjernestøv. De mange forskellige grundstoffer, som naturen er opbygget af, dannes i det indre af stjernerne og i de voldsomme begivenheder kendt som supernovaer, hvor en tung stjerne eksploderer. Det kan man høre meget mere om denne aften.

Prisen for foredraget er 50 kr., men hvis du vil købe adgang til alle fire foredrag i efteråret, så kan du købe dette for 160 kr. Foredragene arrangeres i samarbejde med Astronomisk Selskab og Folkeuniversitetet.

Billedet viser resterne af en supernova, der eksploderede i stjernebilledet Tyren for flere tusinde år siden. Foto: NASA/Martin Pugh.
Billedet viser resterne af en supernova, der eksploderede i stjernebilledet Tyren for flere tusinde år siden. Foto: NASA/Martin Pugh.

Kilde: Jels.dk

Vinterbaderne er klar til ny sæson

Jels IF’s vinterbadeklub, De Blå Istapper, er så småt startet op for den kommende vintersæson. Vinterbadeklubben har til huse i Foreningernes Hus ved Jels Søbad, hvorfra der naturligvis også bades.

Mellem hver badning i løbet af en eftermiddag eller aften benyttes saunaen, som nok har Danmarks smukkeste panoramaudsigt.

Der er fire faste badedage, hvor skiftende medlemmer låser op og hvor saunaen er tændt. Der er tirsdage fra kl. 18 – 20, torsdage fra kl. 16 – 18 samt lørdage og søndage fra kl. 10 – 12.

Klubben favner bredt med forskellige arrangementer gennem vintersæsonen, så som fuldmånebagning, dåb, udflugt til andre vinterbadeklubber mm. – alt sammen iværksat af klubbens medlemmer.

Et af klubbens helt store arrangementer er vinterbadefestivalen, som klubben arrangerede for første gang i februar måned. Det blev en stor succes og arrangementet gentages lørdag den 4. februar. Billetsalget til vinterbadefestivalen er netop skudt i gang og der er allerede købt en del adgangskort. Hvis du vil sikre dig din billet til vinterbadefestivalen, så kan den købes på www.jels-if.dk.

“Vi er en mangfoldig blanding af godtfolk, med det tilfælles at vi elsker naturen, det kolde gys, såvel som saunaens varme. Man skal være bare være 18 år for at blive medlem, børn kan dog deltage hvis de er ifølge med et voksent medlem af klubben”, udtaler klubbens formand Jane Stark.

I vinterbadeklubben passer de på hinanden, så derfor opfordres der til at man bader minimum 2 personer sammen.

Kilde: Jels.dk

Efterårsferie på Orion Planetarium

Selv om planetariet er truet af lukning fra nytår, skal der selvfølgelig være efterårsferie-aktiviteter for især børnefamilier. Det er en god tradition, som planetariet selvfølgelig holder fast i.

Der er åbent hver dag frem til 23. oktober fra kl. 10.30 – 16.30 og der vises fem planetarieforestilling hver dag.

Udover de fem planetarieforestillinger så er der også nogle særlige aktiviteter. Bl.a. astronomi i børnehøjde, som foregår mandag til fredag fra kl. 11.00 – 15.00. Her kan man bl.a. bygge sin egen raket, lave modeller af planeterne i Silk Clay, lære stjernebillederne at kende eller prøve planetariets astronauttræning. Disse aktiviteter henvender sig især til 6-12 årige, men forældrene må gerne være med.

Onsdag aften, den 19. oktober er der teleskopaften fra kl. 19.00 – 22.00. Her har planetariet naturligvis åbent i observatoriet, hvis det er klart vejr. Men der bliver også andre teleskoper at se, for planetariet får besøg af fem entusiastiske amatørastronomer, der medbringer hver et teleskop så alle kan få mulighed for at observere i de forskellige instrumenter. Desuden viser de på storskærm, hvordan flotte billeder af stjernehimlen bliver skabt med avanceret billedbehandling. Skulle det ikke være klart vejr giver planetariet en introduktion til efterårshimlen i planetariesalen, hvor man lærer at genkende de stjernebilleder, som kan ses netop nu.

Man vil også i løbet af ugen kunne få informationsmateriale og melde sig ind i den nyoprettede støtteforeningen Orion Planetariums Venner, der arbejder ihærdigt med at finde en løsning for, at planetariet kan fortsætte og udvikles i 2017.

Kilde: Jels.dk

Generalforsamling i Junior- og Ungdomsklub

Jels Junior- og Ungdomsklub afholder ordinær generalforsamling onsdag den 2. november kl. 19.00 i Jels Motel & Sportscenter. Generalforsamlingen foregår i klubbens lokaler i kælderen.

Det er af afgørende betydning for klubbens fortsatte eksistens, at der dukker engagerede forældre op til generalforsamlingen og som har lyst til at gøre en forskel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsesberetning.
 3. Godkendelse af regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til bestyrelsen:
  • Valg af formand (konstitueret Brian Lumby ønsker ikke genvalg, men fortsætter gerne som valgt næstformand i bestyrelsen).
  • Valg af kasserer (Karin Tindhof ønsker ikke genvalg).
  • Valg af suppleanter (Sally Høyer ønsker genvalg).
  • Bestyrelsen ser gerne, at der vælges suppleanter, der kan deltage i bestyrelsens drøftelser uden at have særlige forpligtelser. Næstformand og to supplerende menige medlemmer er ikke på valg.
 6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag kan mailes på adressen brian@lumby-jels.dk.
 7. Eventuelt.

Kilde: Jels.dk

Hjælp Jels IF med at få gode idéer

Jels IF’s Hovedbestyrelse og underafdelinger vil gøre alt, hvad de kan, for at Jels IF nu og i fremtiden er en vigtig del af det aktive og sociale fællesskab i Jels og omegn.

Mandag den 24. oktober samles Jels IF’s Hovedbestyrelse, underafdelinger og alle andre interesserede til en workshop i forbindelse med DM i Foreningsudvikling – workshoppen arrangeres af Jels IF og DGI Sønderjylland.

Workshoppens formål er at finde ud af hvor Jels IF skal bevæge sig hen i fremtiden og til det har Jels IF brug for dig og dine input. Så har du lyst til at bidrage til Jels IF’s fremtid så tilmeld dig denne aften.

Du forpligter dig ikke til at sidde med i en bestyrelse, et udvalg eller lignende – det eneste vi håber på er at du vil deltage i workshoppen og fortælle os hvordan du ser Jels IF i fremtiden.

Workshoppen foregår mandag den 24. oktober fra kl. 18.00 – 21.30 i Foreningshuset ved Jels Søbad. Det er gratis at deltage, men kræver lige at man tilmelder sig på denne side.

Program:
18.00 – 18.30: Check in og sandwich + vand
18.30 – 18.40: Præsentation af program og rammesætning ved Mette og Rikke fra DGI
18.40 – 19.40: Procestrin 1: Hvad er vores kerneopgave?
19.40 – 20.40: Procestrin 2: Hvilke første skridt skal vi tage for at nærme os kerneopgaven?
20.40 – 21.00: Evaluering og afslutning

Kilde: Jels.dk

Release party for bonderøvs-ambassadører

På torsdag, den 13. oktober fra kl. 19.00 – 21.00, afholder arrangørerne bag Bonderøvsballet et såkaldt ambassadørmøde, hvor arrangørerne gerne vil invitere deres trofaste, såvel som nye “ambassadører” til release party for Bonderøvsbal 2017.

Arrangørerne vil præsenterer tema, udklædning, indretning, produkter (læs drikkevarer) mv.

Som ambassadør får man visse fordele, bl.a. adgang til at købe/sælge et ubegrænset antal billetter, og køber/sælger man mere end 20 billetter får man en GRATIS billet.

Der bydes på lidt flydende vareprøver og snacks, og af hensyn til det praktiske beder arrangørerne om tilmelding til release party senest på onsdag til pe@jels-ms.dk eller via en SMS til 40 26 50 65.

Billetterne til Bonderøvsbal 2017 sælges fredag den 4. november i forbindelse med J-dag.

Bonderøvsballet løber af stablen lørdag den 25. februar 2017 og de tre arrangører er Jels Frivillige Brandværn, Jels IF’s Venner og Jels Motel & Sportscenter.

Kilde: Jels.dk

Voldstedet inviterer til "syng med aftner"

Jels Voldsted inviterer endnu engang til to forskellige sangaftner, begge med musikalsk akkompagnement.

Den første aften, tirsdag den 15. november fra kl. 19.30 – 22.00, bliver med alle de danske sangskatte, hvor der vil være fokus på efterårets og vinterens smukke sange. Der skal synges sange fra Højskolesangbogen og Dansk Sang og der skal hygges med kaffe og kage. Prisen for denne aften er 75 kr.

Den anden aften, fredag den 24. februar fra kl. 18.00 – 22.30, fokuseres der, ligesom sidst, mere på hits. På denne aften vil man komme omkring Søs Fenger, Beatles, Kim Larsen, Sko/Torp, Marie Key, Michael Learns to Rock og mange flere. Denne aften serveres der noget lækkert mad inkl. et glas hvidvin og efterfølgende kaffe med sødt. Prisen for denne aften er 225 kr.

Tilmelding skal ske til Jels Voldsted på jelsvoldsted@troldkaer.dk eller 75 58 55 11.

Kilde: Jels.dk

Ny dimensioneringsplan for TrekantBrand

I perioden 2017-2018 skal der gennemføres en grundig proces for at udarbejde en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Planen vil fastlægge struktur og serviceniveau for det fælles beredskab i TrekantBrand. Indtil da fortsætter beredskabet på nuværende vilkår.

Det lægger beredskabsdirektør Lars Nordahl Lemvigh nu op til. På et møde i TrekantBrand i dag drøftede borgmestrene fra de involverede kommuner – Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen – indstillingen, og fra alle borgmestre var der opbakning til forslaget.

Indstillingen indebærer, at det hidtidige udkast bliver taget af bordet. Forslaget, som blev fremlagt i sommers, har mødt kritik fra både medarbejdere og lokalsamfund, og Beredskabsstyrelsen har også stillet kritiske spørgsmål til udkastet.

I stedet skal der nu fastlægges en proces for, hvordan en ny dimensioneringsplan kan udarbejdes på en mere hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der bliver tid til at gennemføre en mere grundig proces, end der har været mulighed for i det nystiftede fælles brandvæsen. I processen skal der være plads til dialog med medarbejdere, borgere og beslutningstagere.

Indtil den nye dimensioneringsplan ligger klar, fortsætter beredskabet på nuværende vilkår. Borgmestrene for de involverede kommuner har givet hinanden håndslag på, at de er parate til via tillægsbevillinger at sikre det økonomiske grundlag for at videreføre beredskabet frem til 2018 uden gennemførelse af de planlagte effektiviseringer. Effektiviseringer, der ikke omfatter den operative struktur, vil dog fortsat blive gennemført.

Sagen skal nu behandles i Beredskabskommissionen 14. oktober. Kommissionen kommer herefter med en indstilling til byrådene, som skal tage stilling til ny proces samt afledte tillægsbevillinger for 2016, 2017 og 2018.

Lars Nordahl Lemvigh. Foto: Nikolaj Dahl Jensen - Trekantbrand.dk
Lars Nordahl Lemvigh. Foto: Nikolaj Dahl Jensen – Trekantbrand.dk

Kilde: Jels.dk

Planetariet har fået venner

I går aftes var der stiftende generalforsamling i støtteforeningen “Orion Planetariums venner”.

Foreningen har til formål at støtte Orion Planetarium både med konkret hjælp og ved at samle midler til den fortsatte drift og udvikling.

Der var mødt 35 personer op. Det var både lokale ildsjæle og folk med lidt større kørselsafstand. Fælles for dem alle, var ønsket om at yde en særlig indsats for at Orion Planetarium kan overleve.

På mødet blev der blandt andet taget initiativ til at nedsætte en række arbejdsgrupper; en gruppe vil arbejde med crowdfunding, en anden gruppe skal undersøge muligheden for sponsorater fra organisationer og virksomheder, og så arbejder en gruppe på at skabe nogle flere aktiviteter og tilbud omkring Orion Planetarium allerede i den kommende efterårsferie.

Alle, der har interesse i planetariets fortsatte drift, er mere end velkomne til at henvende til Janus Harloff Lynggaard på janus@jels.dk eller 24 66 96 87.

Kilde: Jels.dk

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

På initiativmødet tidligere på måneden i Jels Vikingeby blev det besluttet at der skulle nedsættes en styregruppe, som skulle undersøge muligheden for at fortsætte driften af Orion Planetarium.

Samtidig blev det besluttet, at der skulle oprettes en aktiv støtteforening for planetariet, der eksempelvis kunne indsamle penge blandt borgere i Jels og omegn og måske kunne bistå med praktisk hjælp i forbindelse med driften af planetariet.

Derfor indkalders der nu til stiftende generalforsamling på torsdag den 29/9 kl. 19.00 i Orion Planetariets mødesal.

Dagsorden:

 1. Velkomst og kort om baggrunden for denne stiftende generalforsamling
 2. Nyt fra styregruppen
 3. Gennemgang og evt. revidering af forsalget til vedtægter
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Nedsættelse af udvalg herunder indsamlings- og aktivitetsudvalg
 7. Eventuelt

Alle med interesse i Orion Planetarium er meget velkomne.

Kilde: Jels.dk