Jels Nedersø er rammen om DM i Åbent Vand

På søndag, den 19. august, fra klokken 10.30 holder Dansk Svømmeunion danmarksmesterskaber i Vejen Kommune, nærmere bestemt ved Jels Søbad. Alle er velkomne til at se på – og også til at bade i søbadet.

Der skal dystes om danmarksmesterskabet på forskellige distancer søndag den 19. august i Jels Nedersø. Udgangspunktet er Jels Søbad, hvorfra der er lavet en svømmerute på 2,5 kilometer. Juniorerne, som er fra 1999 og yngre, skal svømme 7,5 kilometer, mens seniorer, som er fra 1998 og ældre, skal svømme maratondistancen på 10 kilometer. Der er også en mere overkommelig distance på 2,5 kilometer for masters over 25 år. Endelig er der en holdkap, der består af fire runder af cirka 1 kilometer, så det er en rigtig sprint-distance med fuld fart på allerede ved første svømmer.

“Det fede ved at svømme i åbent vand er, at det er lidt mere lovløst og uden så mange regler. Hvis du er dårlig til at navigere, finder du ud af det, når du rammer siv. Så det er mere teknisk krævende frem for at svømme i et bassin. Og så er der også noget “uhygge” over det, der er fisk, du kan ikke se bunden og hvor du skal vende; det gør det vildt og spændende. Og så giver det også naturoplevelser; jeg vil hellere selv svømme i åbent vand end bassin”, fortæller Flemming Sørensen fra Dansk Svømmeunion. Han har selv svømmet konkurrencer, men ifølge ham selv er formen ikke så god som for 15 år siden, så i dag svømmer han kun for fornøjelsens skyld.

Både det hurtige tempo og det lange seje træk
“Vi vil gerne have, at folk kommer og kigger på – der er en hyggelig atmosfære, hvor svømmerne hjælper hinanden og har det sjovt, men når de er i vandet, så konkurrerer de. Som tilskuer har man også mulighed for at snakke med svømmerne. Jeg glæder mig især til holdmesterskaberne, hvor to kvinder og to mænd skal svømme sammen på et hold. Tit er det lidt en udfordring at finde svømmer nummer fire, men de får en fra klubben overtalt, der så får sig en oplevelse. De skal svømme cirka en kilometer hver, så der kan de holde et godt tempo, hvor maratondistancen på 10 kilometer foregår i et noget mere stille og roligt tempo”, siger Flemming Sørensen.

Svømmerne er udstyret med gps, så man via gps-tracking kan se på en computer eller mobil, hvor hver enkelt svømmer befinder sig i søen. Det gør det lidt sjovere at følge med i den lange distance på 10 kilometer, som tager et par timer. Det er elitesvømmere, der træner adskillige gange om ugen, der tager udfordringen på de 10 kilometer op, for det er udmattende.

Kajakker og våddragter
Trygfonden stiller med livreddere, og Jels Roklub har kajakker på søen som en ekstra sikkerhed. Hvis en svømmer skulle komme i problemer, kan han eller hun holde ved kajakken til livredderen når frem. Ifølge Flemming Sørensen følger svømmerne ivrigt med her på jels.dk, som viser vandets temperatur. Reglerne siger nemlig, at hvis vandet er over 20 grader varmt, skal man svømme uden våddragt; er vandet under 18 grader skal man svømme med våddragt. Er vandet mellem 18 og 20 grader, er våddragten valgfri. Vandtemperaturen ligger og svinger mellem 18 og godt 20 grader, så det er uvist, om det er våddragt eller badetøj svømmerne skal trække i.

Må godt bade i Jels Søbad samtidig
Skulle man have lyst til at bade i Jels Søbad søndag den 19. august, er man velkommen til at gøre det, så længe man ikke svømmer på banen, som er markeret med orange bøjer.

Varmen hen over sommeren har givet udfordringer på grund af blågrønalger, og Jels Søerne har da også været ramt. Heldigvis frarådes badning i Jels Sø ikke længere; så længe vandet er klart, kan man roligt bade. Det frarådes at bade, hvor vandet er uklart og/eller med synlige bræmmer af alger.

Tidsplan for 19. august ved Jels Søbad
Start junior: 10.30
Start senior: 10.30
Start masters-mænd kl. 14.00
Start masters-damer 14.05
Start hold 15.00

Danmarksmesterskabet i Åbent Vand ligger ved Jels Søbad den 19. august. Foto: Jesper Westley.
Danmarksmesterskabet i Åbent Vand ligger ved Jels Søbad den 19. august. Foto: Jesper Westley.

Kilde: Jels Nedersø er rammen om DM i Åbent Vand

Mindeord om Kjeld Thomsen

Janus Lynggaard, formand for Vikingegruppen Iarlsae og tidligere formand for Jels Vikingespil, skriver følgende mindeord:

Viking, ravsliber og kok, Kjeld Thomsen fra Jels er død.

Kjeld Thomsen er død den 4. august 2018 på Odense Sygehus, efter kort tids sygdom. Kjeld er født og opvokset i Aabenraa, hvor han kom til verden den 6. september 1953. Den dag Kjeld kunne være fyldt 65 år – torsdag den 6. september 2018, vil der være gravøl for Kjeld i Ormegården ved Jels Vikingespil fra kl. 16. Alle er velkomne.

Kjeld kom langt omkring i sit aktive liv. Først blev han udlært kok på restaurant i København. Den uddannelse brugt han senere til at komme ud at sejle. Hans udlængsel førte ham til Grand Canaria, hvor han i en årrække ernærede sig som fisker. Senere i livet vendte han tilbage dertil på kortere og længere ferieophold. Tilbage i Danmark og tilbage i Aabenraa kom han i lære som sejlmager ved Elvstrøm.

Hans liv førte ham til Jels, hvor han kom i arbejde i Den Arbejdende Vikingeby ved Jels Nedersø. Kjeld brændte for Vikingebyen, og han var stolt over at være med til at opbygge den. Derfor blev det naturligt, at han aktivt gik ind i den arbejdsgruppe, der ville skabe nyt liv i Vikingebyen, da den lukkede som kommunalt beskæftigelsesprojekt kort efter år 2000.

I mellemtiden var Kjeld blevet ansat som kok på Jels Idrætscenter og Vandrehjem. Der kunne han igen bruge sin uddannelse og sin glæde ved at lave god mad – både god solid hverdagskost og den finere mad til fester.

Det er fra Vikingebyen og vores arbejde i og med den, at jeg kom til at kende Kjeld som en god kammerat og en hjælpsom ven. Særligt omkring mit bryllup i 2001 var Kjeld en stor hjælp – med ham på sidelinjen, var det ingen kunst at står for det hele selv. Men også året efter, hvor jeg blev syg, var Kjeld en trofast og god støtte.

Kjeld og jeg kom også til at lave vikingespil sammen. Kjeld begyndte som viking på scenen i slutningen af 90’erne. Her var han engageret og gjorde en rigtig fin figur. I et par år var Kjeld aktiv på Vikingespillets scenehold, både med opbygning og med flytning af kulisser under forestillingerne.

I 2001 mødte Kjeld Hanna Simonsen, som han indtil sin død delte hverdag, spisebord og ferier med. Da Hanna året efter blev ansvarlig for Vikingespillets souvenirerkiosk – Skjoldboden, blev hun og Kjeld en del af holdet på torvet foran Valhal. Kjeld begyndte at slibe rav og lave smykker. Det blev et naturligt tilløbsstykke før forestillingerne og i pauserne – der var altid godt gang i Kjelds smykkebod. Selvom Hanna og Kjeld stoppede i Skjoldboden i 2015, blev Kjeld ved med at følge med i vikingespillet. Flere gange hver sommer kom Kjeld forbi, bare lige for at snakke og se hvordan det gik.

Ære være Kjelds minde.

Kilde: Mindeord om Kjeld Thomsen

Det blå flag hejses igen ved søbadet

Siden sidste tirsdag har det blå flag ikke været tilstede ved Jels Søbad, da der var risiko for blågrønalger i badevandet, men den risiko er nu så minimal at Vejen Kommune ikke længere fraråder badning i Jels Sø.

Kommunen oplyser at man tydeligt kan se alge-kolonier i vandfasen, men de er på et niveau som udgør en minimal risiko. Vindforholdene kan dog hurtigt ændre på det, så man skal altid selv tage bestik af forholdene. Kommunen holder løbende øje med situationen.

Da algerne er tilstede, kan der opstå algebræmmer og skum i vandkanten og derfor fraråder kommunen, at mindre børn og hunde opholder sig i vandkanten, hvor der er algebræmmer og skum.

Når man kommer under 1 meters sigtbarhed begynder koncentrationen at være der, hvor du som badende skal være særlig på vagt – og deraf huskereglen om, “at kan du ikke se dine fødder, når du står i vand til knæene”, så bør du blive på land.

Kilde: Det blå flag hejses igen ved søbadet

En trætroldmand har forladt os

Formand for Jels Vikingespil, Bruno Schmidt Bennedsen, skriver i anledning af Jørgen Hagelskær Lauritsens død følgende mindeord:

Det er med stor sorg at jeg har modtaget meddelelsen om Jørgen Hagelskær Lauritsens bortgang efter et langt og aktivt liv.

Jørgen var de første år af Jels Vikingespils historie aktiv på scenen, men det er hans store arbejde med at fremstille ornamenter i træ, jeg husker bedst. Ornamenterne, der udsmykkede de forskellige kulisser på scenen, kunne være slanger eller flettede motiver. Jørgen lavede også større træskærerarbejder for vikingspillet, for eksempel lavede han hestehoveder og løvehoveder og -fødder.

Det jeg bedst kan huske, er en stor kristusfigur på 70 cm. i højden, der blev fremstillet til jubilæumsforestillingen i 1986, og denne figur er blevet brugt igen i senere forestillinger, hvilket falder godt i med Jørgens sparsommelighed og ønske om at genbruge så mange materialer som muligt.

Jørgens arbejde blev udført til perfektion, hvilket blandt andet kunne ses i den før omtalte kristusfigur, hvor det ikke var nok, at figuren blev skåret i træ, med Jørgen brændte skæg, hår og konturerne på kroppen, så var man ikke er i tvivl om formerne.

Familien var vigtig for Jørgen, og han glædede sig over, når de var samlet eller når de hilste på ham, når hans tur gik forbi vikingespillet.

Jørgen var Jelsing med stor J, da han var aktiv i mange foreninger, som eksempelvis mølleforeningen, lokalhistorisk forening og ikke mindst vikingespillet. Jørgen har været aktiv i vikingespillet indtil sidste år, hvor han, sammen med datteren Jette, var med til at lave de nye træskilte til Valhaltorvet.

Mine tanker går til familien i denne tid.

Æret været Jørgens minde.

I 2013 blev Jørgen Hagelskær Lauritsen udnævnt til æresviking i Jels Vikingespil. Foto: JV.dk.
I 2013 blev Jørgen Hagelskær Lauritsen udnævnt til æresviking i Jels Vikingespil. Foto: JV.dk.

Kilde: En trætroldmand har forladt os

Risiko for blågrønalger i Jels Sø

Vejen Kommune oplyser at der er risiko for blågrønalger i Jels Sø. Derfor frarådes al badning i Jels Søerne.

Blågrønalger producerer giftige stoffer. Du kan få hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis du kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. ved badning i vandet eller hvis du kommer til at sluge vandet.

Svækkede mennesker og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule.

Baderåd:

  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.
  • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på søbredden.

Kilde: Risiko for blågrønalger i Jels Sø

Brug vand med omtanke

Selv om perioden med høje temperaturer og ingen nedbør, har stået på i længere tid end nogen havde forestillet sig, så har Jels Vandværk ikke har nogen umiddelbar mangel på vand.

Men da der heller ikke er udsigt til regnvejr af betydning de kommende uger, gør vandværket opmærksom på at:

  • Vanding af græsplæner er forbudt
  • Fyldning af badebassiner er forbudt
  • Vanding af enkeltstående buske og planter må finde sted i rimeligt omfang
  • Kort sagt: Brug vand med omtanke

Jels Vandværk forventer naturligvis, at alle efterlever ovenstående retningslinjer, så de kan fortsætte bestræbelserne på at sikre en tilfredsstillende vandforsyning til alle.

Kilde: Brug vand med omtanke

Jels-vikingerne slog 32 år gammel rekord

Da de gæve vikinger i søndags opførte årets forestilling, Ulvesommer, for sidste gang, var det igen for fulde huse. Sådan har det mere eller mindre været hver aften de seneste par uger.

Efter sidste års succes, hvor man for første gang siden 1986 kom over de 20.000 tilskuere, så var vikingerne igen i år opsat på at gentage dette – og nåede det til fulde. Hele 23.595 tilskuere var forbi på den smukke friluftsscene ved Nedersøens bredder. Dette er rekord i vikingespillets 42 år lange historie.

“Det har været en fantastisk sommer, med godt vejr, glade gæster og godt humør hele vejen rundt. Forestillingen har fået masser af ros fra både store og små, hvilket bevidner at vi igen i år har ramt den helt rette kombination af underholdning for hele familien”, fortæller Bruno Schmidt Bennedsen, formand for Jels Vikingespil.

“Vi har slået en 32 år gammel publikumsrekord og som vores instruktør sagde til alle skuespillerne den første øvedag; Det er sjovt at lave teater. Og jeg skal da love for at det er sjovt lige nu”, slutter en tydelig glad Bruno Schmidt Bennedsen.

Det er ikke kun på tilskuerpladserne at der blev sat en rekord. I Valhal har der være hele 3.536 inde og spise buffet inden forestilling. Det er mere end 1.000 flere end sidste år.

Nu går vikingerne i gang med det store oprydningsarbejde. Scenen skal tømmes, rekvisitter og kostumer skal tilbage på det store lager og bestyrelsen skal have gjort endelig status over året der er gået. Men allerede inden 2018-sæsonen er afsluttet, er man for længst gået i gang med forberedelserne til næste års forestilling, som bærer titlen “Ringguldet”.

Gæsterne kan således også næste år forvente masser af kærlighed, dramatik, og kampe på liv og død på den smukke friluftsscene i Jels, når vikingerne fra fredag den 5. juli 2019 åbner dørene til forestillingen “Ringguldet”. Billetsalget starter lørdag den 1. december 2018.

Ulvesommer satte publikumsrekord med hele 23.595 tilskuere. Foto: Jels Vikingespil.
Ulvesommer satte publikumsrekord med hele 23.595 tilskuere. Foto: Jels Vikingespil.

Kilde: Jels-vikingerne slog 32 år gammel rekord

Vikingerne på rekordkurs

Med blot 4 forestillinger tilbage øjner Jels Vikingerne nu muligheden for at slå rekorden fra 1986, hvor hele 22.282 gæster overværede forestillingen.

Vikingerne i Jels er glade for tiden… rigtig glade. Efter sidste års flotte tilskuertal på 20.128, har man i år været mere end opsatte på at slå den gamle rekord på 22.282 tilskuere til forestillingen “Røde Orm” i 1986.

“Vejret har været med os, og de seneste års gode anmeldelser af forestillingerne har helt sikkert også sat deres spor. Til gengæld har vi været lidt usikre på om den sene sommerferie og VM i fodbold ville have indvirkning på tilskuertallet, men tilsyneladende har vi ikke haft grund til bekymring”, fortæller en tydeligt glad formand Bruno Bennedsen.

Én ting er sikkert, vikingerne kommer til at slå det flotte tilskuerantal fra sidste år, men om de runder rekorden fra 1986, er endnu uvist. “Men meget skal gå galt de sidste 4 dage, hvis ikke vi skal slå rekorden”, tilføjer formanden.

Du kan købe dine billetter til årets forestilling på target=’_blank’>jelsvikingespil.dk.

Sommervejret har været med de gæve vikinger i år. Foto: Jels Vikingespil.
Sommervejret har været med de gæve vikinger i år. Foto: Jels Vikingespil.

Kilde: Vikingerne på rekordkurs

Atter stille på fodboldbanerne

I denne uge er der igen stille på fodboldbanerne i Jels, men sådan var det bestemt ikke i sidste uge, hvor DGI for andet år i træk afholdte fodboldskole.

Dagligt mellem 9 og 15 var der liv og glade dage på banerne i Jels. I år var der 47 spillere, som deltog på fodboldskolen – et tilfredsstillende antal, når man tager i betragtning, at fodboldskolen i år lå ca. 7 dage senere end sidste år.

De mange spillere blev daglig ledt gennem øvelser og leg med bolden af fire kompetente trænere.

Ligesom sidste år, var vejret fantastisk og derfor blev de sidste timer af fredagen brugt på en kæmpe vandkamp, hvortil spillerne havde medbragt deres egne vandpistoler. Men kampen var dog noget unfair, idet Jels Frivillige Brandværn dukkede op med deres store “vandpistoler” – dog til stor morskab, for spillere, trænere og sikkert også brandmændene.

Fodboldafdelingens bestyrelse vil gerne takke for indsatsen og opbakningen.

Kilde: Atter stille på fodboldbanerne